Pod pojęciem otwór hydrogeologiczny rozumie się otwór wiertniczy przystosowany do eksploatacji wody podziemnej, obserwacji jej poziomu, pobierania próbek, itp.
Studnia jest to otwór hydrogeologiczny przeznaczony głównie do eksploatacji wody podziemnej.