Wiercenie studni Dobre Miasto - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dobrego Miasta i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dobrym Mieście
Studniarz Dobre Miasto

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dobrym Mieście musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dobre Miasto, odwierty Dobre Miasto, studnie głębinowe Dobre Miasto, wiercenie studni, kopanie studni w Dobrym Mieście

W celu uzyskania przybliżonego wyniku proponuje się wartość wyrażenia ln(R/r) przyjmować z przedziału 5^8, co w przybliżeniu odpowiada wartościom pro­mienia nadciśnienia między 150r, a 3000r. W przypadku otworów wiertniczych o ma­łych średnicach bardziej prawdopodobna wydaje się wartość logarytmu bliższa górnej granicy przedziału.

Wiercenie studni Mońki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Moniek i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mońkach
Studniarz Mońki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mońkach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mońki, odwierty Mońki, studnie głębinowe Mońki, wiercenie studni, kopanie studni w Mońkach

Badanie podobne do wyżej opisanego można wykonywać również w przypadku poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym. Założenie dotyczące zafiltrowania otworu jest identyczne jak w przypadku poziomu o zwierciadle napiętym, lecz wypro­wadzenie wzoru nieco się różni (Rogoż et al., 2008).

Wiercenie studni Biskupiec - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Biskupca i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Biskupcu
Studniarz Biskupiec

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Biskupcu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Biskupiec, odwierty Biskupiec, studnie głębinowe Biskupiec, wiercenie studni, kopanie studni w Biskupcu

Wiercenie studni oraz wykonywane w trakcie jej eksploatacji różne zabiegi tech­nologiczne są częstymi przyczynami przedostania się do wód podziemnych bakterii, wirusów, pasożytów oraz wyższych organizmów. Mikroorganizmy te mogą być wpro­wadzone do otworu razem z przewodem wiertniczym, kolumnami rur okładzinowych i filtrowych, osypką żwirową, urządzeniami do uaktywniania studni i wykonania te­stów hydrodynamicznych oraz z próbnikami do poboru wody.

Wiercenie studni Bystrzyca Kłodzka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bystrzycy Kłodzkiej
Studniarz Bystrzyca Kłodzka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bystrzycy Kłodzkiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bystrzyca Kłodzka, odwierty Bystrzyca Kłodzka, studnie głębinowe Bystrzyca Kłodzka, wiercenie studni, kopanie studni w Bystrzycy Kłodzkiej

Podobnie, jak w przypadku poziomu wodonośnego o zwierciadle napiętym, opi­sana metoda daje wynik przybliżony, ze względu na nieznaną wartość promienia stożka nadciśnienia R. W celu uzyskania przybliżonego wyniku proponuje się stosowanie w obliczeniach tych samych zaleceń co w przypadku poziomu wodonośnego o zwiercia­dle napiętym.

Wiercenie studni Murowana Goślina - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Murowanej Gośliny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Murowanej Goślinie
Studniarz Murowana Goślina

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Murowanej Goślinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Murowana Goślina, odwierty Murowana Goślina, studnie głębinowe Murowana Goślina, wiercenie studni, kopanie studni w Murowanej Goślinie

Zatem wykonana stud­nia, przed oddaniem jej do eksploatacji, powinna być poddana zabiegom dezynfekcji w celu zniszczenia żywych i przetrwalnikowych organizmów patogennych oraz zapo­bieżenia ich wtórnemu rozwojowi w samej studni i w strefie przyfiltrowej. Dezynfekcję studni wykonuje się również w trakcie jej eksploatacji, każdorazowo po wykonaniu jakichkolwiek prac w jej wnętrzu.