Wiercenie studni Tychy - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Tych i okolic.

Odwiert studni głębinowej w Tychach
Studniarz Tychy

 

Zasady wykonywania prac geologicznych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). W rozumieniu tej ustawy pracą geologiczną jest „projektowanie i wykonywanie badań w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych, określania warunków geologiczno- inżynierskich oraz sporządzania map i dokumentacji geologicznych”. Robotą geologiczną jest „wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi”. Wiercenia hydrogeologiczne są więc robotami geologicznymi.

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Tychach musisz wiedzieć że:

  • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić?

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać.

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

  • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
    Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany).

 


 

Tagi: studnie Tychy, odwierty Tychy, studnie głębinowe Tychy, wiercenie studni, kopanie studni w Tychach

W innych przypadkach, gdy brak możliwości zapuszczenia termometru do wnę­trza otworu, temperaturę mierzy się w strudze pompowanej wody bądź w naczyniu, przez które woda się przelewa. Podczas wierceń obrotowych z wykorzystaniem płuczki pomiar temperatury jest orientacyjny, gdyż mierzy się temperaturę płuczki wypływającej z otworu.