Wiercenie studni Dobre Miasto - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dobrego Miasta i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dobrym Mieście
Studniarz Dobre Miasto

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dobrym Mieście musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dobre Miasto, odwierty Dobre Miasto, studnie głębinowe Dobre Miasto, wiercenie studni, kopanie studni w Dobrym Mieście

W celu uzyskania przybliżonego wyniku proponuje się wartość wyrażenia ln(R/r) przyjmować z przedziału 5^8, co w przybliżeniu odpowiada wartościom pro­mienia nadciśnienia między 150r, a 3000r. W przypadku otworów wiertniczych o ma­łych średnicach bardziej prawdopodobna wydaje się wartość logarytmu bliższa górnej granicy przedziału.

Wiercenie studni Mońki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Moniek i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mońkach
Studniarz Mońki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mońkach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mońki, odwierty Mońki, studnie głębinowe Mońki, wiercenie studni, kopanie studni w Mońkach

Badanie podobne do wyżej opisanego można wykonywać również w przypadku poziomów wodonośnych o zwierciadle swobodnym. Założenie dotyczące zafiltrowania otworu jest identyczne jak w przypadku poziomu o zwierciadle napiętym, lecz wypro­wadzenie wzoru nieco się różni (Rogoż et al., 2008).

Wiercenie studni Bystrzyca Kłodzka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bystrzycy Kłodzkiej
Studniarz Bystrzyca Kłodzka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bystrzycy Kłodzkiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bystrzyca Kłodzka, odwierty Bystrzyca Kłodzka, studnie głębinowe Bystrzyca Kłodzka, wiercenie studni, kopanie studni w Bystrzycy Kłodzkiej

Podobnie, jak w przypadku poziomu wodonośnego o zwierciadle napiętym, opi­sana metoda daje wynik przybliżony, ze względu na nieznaną wartość promienia stożka nadciśnienia R. W celu uzyskania przybliżonego wyniku proponuje się stosowanie w obliczeniach tych samych zaleceń co w przypadku poziomu wodonośnego o zwiercia­dle napiętym.

Wiercenie studni Biskupiec - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Biskupca i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Biskupcu
Studniarz Biskupiec

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Biskupcu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Biskupiec, odwierty Biskupiec, studnie głębinowe Biskupiec, wiercenie studni, kopanie studni w Biskupcu

Wiercenie studni oraz wykonywane w trakcie jej eksploatacji różne zabiegi tech­nologiczne są częstymi przyczynami przedostania się do wód podziemnych bakterii, wirusów, pasożytów oraz wyższych organizmów. Mikroorganizmy te mogą być wpro­wadzone do otworu razem z przewodem wiertniczym, kolumnami rur okładzinowych i filtrowych, osypką żwirową, urządzeniami do uaktywniania studni i wykonania te­stów hydrodynamicznych oraz z próbnikami do poboru wody.

Wiercenie studni Murowana Goślina - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Murowanej Gośliny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Murowanej Goślinie
Studniarz Murowana Goślina

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Murowanej Goślinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Murowana Goślina, odwierty Murowana Goślina, studnie głębinowe Murowana Goślina, wiercenie studni, kopanie studni w Murowanej Goślinie

Zatem wykonana stud­nia, przed oddaniem jej do eksploatacji, powinna być poddana zabiegom dezynfekcji w celu zniszczenia żywych i przetrwalnikowych organizmów patogennych oraz zapo­bieżenia ich wtórnemu rozwojowi w samej studni i w strefie przyfiltrowej. Dezynfekcję studni wykonuje się również w trakcie jej eksploatacji, każdorazowo po wykonaniu jakichkolwiek prac w jej wnętrzu.

Wiercenie studni Karczew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Karczewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Karczewie
Studniarz Karczew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Karczewie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Karczew, odwierty Karczew, studnie głębinowe Karczew, wiercenie studni, kopanie studni w Karczewie

Do skażenia wody w studni dochodzi najczęściej przy wymianie instalacji pompowej lub podczas wykonywania pomiarów przy wykorzystaniu różnych urządzeń. Dezynfekcja wody w studni jest wykonywana metodami chemicznymi i polega na dawkowaniu do niej silnych utleniaczy.

Wiercenie studni Drezdenko - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Drezdenka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Drezdenku
Studniarz Drezdenko

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Drezdenku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Drezdenko, odwierty Drezdenko, studnie głębinowe Drezdenko, wiercenie studni, kopanie studni w Drezdenku

Produkt handlowy występuje w dwóch rodzajach A i B, które różnią się zawarto­ścią NaOH. Zawartość chloru aktywnego w gatunkach A i B musi wynosić co najmniej 145 g Cl2/dm , zaś zawartość NaOH wynosi 20+30 g/dm w rodzaju A i 70+90 g/dm w rodzaju B. Obecność NaOH zwiększa trwałość wodnego roztworu NaOCl.

Wiercenie studni Strzelce Krajeńskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Strzelec Krajeńskich i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Strzelcach Krajeńskich
Studniarz Strzelce Krajeńskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Strzelcach Krajeńskich musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Strzelce Krajeńskie, odwierty Strzelce Krajeńskie, studnie głębinowe Strzelce Krajeńskie, wiercenie studni, kopanie studni w Strzelcach Krajeńskich

Do dezynfekcji wody stosuje się rozcieńczone wodne roztwory NaOCl w ilościach odpowiadających średniej dawce chloru 1,5 g Cl2/m . Woda do przygotowania rozcień­czonych roztworów podchlorynu sodowego musi być miękka, aby uniemożliwić wy­trącanie się osadów CaCO3 i Mg(OH)2 (Kowal, Swiderska-Bróż, 1996).

Wiercenie studni Trzebiatów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Trzebiatowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Trzebiatowie
Studniarz Trzebiatów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Trzebiatowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Trzebiatów, odwierty Trzebiatów, studnie głębinowe Trzebiatów, wiercenie studni, kopanie studni w Trzebiatowie

Im większy jest potencjał utleniający substan­cji, tym większa jest jej zdolność do utleniania zanieczyszczeń organicznych w dezyn­fekowanej wodzie. Skuteczność dezynfekcji zależy zarówno od rodzaju użytego środ­ka, jak i jego dawki oraz czasu kontaktu i odporności mikroorganizmu.

Wiercenie studni Skwierzyna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Skwierzyny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skwierzynie
Studniarz Skwierzyna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skwierzynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skwierzyna, odwierty Skwierzyna, studnie głębinowe Skwierzyna, wiercenie studni, kopanie studni w Skwierzynie

Podchloryn sodowy najefektywniej działa przy pH słabo zasadowym. Podwyższa­nie pH w stronę wartości bardziej zasadowych zmniejsza jego aktywność wskutek zmniejszania się liczby cząsteczek niezdysocjowanych. Powoduje on korozję metali. Bardzo dobrze przenika do biofilmów i efektywnie niszczy zawarte w nich drobno­ustroje, łatwo penetruje w materiałach organicznych.

Wiercenie studni Kudowa-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kudowy-Zdrój i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kudowie-Zdroju
Studniarz Kudowa-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kudowie-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kudowa-Zdrój, odwierty Kudowa-Zdrój, studnie głębinowe Kudowa-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Kudowie-Zdroju

Podchloryn wapniowy Ca(OCl)2 jest substancją stałą, higroskopijną, koloru bia­łego, o charakterystycznym zapachu chloru. Miarą jego aktywności jest zawartość „chloru aktywnego”. W praktyce przemysłowej do dezynfekcji wody stosuje się roz­twory o koncentracji 0,5+0,8%.

Wiercenie studni Sulęcin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sulęcina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sulęcinie
Studniarz Sulęcin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sulęcinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sulęcin, odwierty Sulęcin, studnie głębinowe Sulęcin, wiercenie studni, kopanie studni w Sulęcinie

Podchloryn wapniowy nie jest szeroko stosowany w praktyce przemysłowej ponieważ nierozpuszczalne produkty reakcji wapnia mogą prowadzić do kolmata- cji filtrów studziennych i w konsekwencji do obniżenia wydajności studni (Howsam et al., 1995). Chloramina T (wzór sumaryczny C7H7ClNNaO2S - inny wzór CH3C6H4SO2NCl) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy chloramin, jest to sól sodowa N-monochlorotoluenosulfamidu i w sprzedaży występuje w postaci proszku.

Wiercenie studni Parczew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Parczewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Parczewie
Studniarz Parczew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Parczewie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Parczew, odwierty Parczew, studnie głębinowe Parczew, wiercenie studni, kopanie studni w Parczewie

Dobrze rozpuszcza się w wodzie, w której hydrolizuje z wytworzeniem podchlorynu o właści­wościach dezynfekujących. Chloraminę T do dezynfekcji wody stosuje się w postaci rozpuszczonej o żądanej koncentracji. Najczęściej w praktyce przemysłowej stosuje się roztwory o koncentracji od 0,3% do 1%.

Wiercenie studni Krzeszowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Krzeszowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Krzeszowicach
Studniarz Krzeszowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Krzeszowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Krzeszowice, odwierty Krzeszowice, studnie głębinowe Krzeszowice, wiercenie studni, kopanie studni w Krzeszowicach

Chloraminy są bardzo stabilne w przechowywaniu, w związku z tym mają długi termin ważności. Są także mało wrażliwe na obecność substancji organicznych, nato­miast ich wadą jest powolne działanie. Wapno chlorowane (Ca(ClO)Cl) jest mieszaniną podchlorynu i chlorku wapnio­wego o właściwościach żrąco-trujących.

Wiercenie studni Olesno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Olesna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Oleśnie
Studniarz Olesno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Oleśnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Olesno, odwierty Olesno, studnie głębinowe Olesno, wiercenie studni, kopanie studni w Oleśnie

Zawiera 25+35% aktywnego chloru i jest sil­nym utleniaczem. Jest związkiem nietrwałym i w powietrzu rozkłada się, wydzielając wolny chlor. Wzrost temperatury oraz światło przyspieszają rozpad wapna chlorowane­go na chloran (Ca(C103)2) i chlorek wapniowy (CaCl2).

Wiercenie studni Nowy Dwór Gdański - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowego Dworu Gdańskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowym Dworze Gdańskim
Studniarz Nowy Dwór Gdański

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowym Dworze Gdańskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowy Dwór Gdański, odwierty Nowy Dwór Gdański, studnie głębinowe Nowy Dwór Gdański, wiercenie studni, kopanie studni w Nowym Dworze Gdańskim

Wodny roztwór wapna chloro­wanego ma właściwości silnie utleniające oraz trujące. Wodę w studni dezynfekuje się roztworem wapna chlorowanego o koncentracji 0,2+0,4%. Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC) należy do stosunkowo nowej grupy prepa­ratów. 

Wiercenie studni Blachownia - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Blachowni i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Blachowni
Studniarz Blachownia

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Blachowni musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Blachownia, odwierty Blachownia, studnie głębinowe Blachownia, wiercenie studni, kopanie studni w Blachowni

Wykazują one, dzięki bardzo dużej zawartości aktywnego chloru, silne działanie bakteriobójcze oraz działają w bardzo niskich stężeniach. Są stabilne podczas przecho­wywania i bardzo łatwo przenikają do biofilmu. Występują w postaci tabletek i są przez to łatwe do stosowania i dozowania, a pH ich roztworów wynosi 6.0.

Wiercenie studni Maków Mazowiecki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Makowa Mazowieckiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Makowie Mazowieckim
Studniarz Maków Mazowiecki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Makowie Mazowieckim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Maków Mazowiecki, odwierty Maków Mazowiecki, studnie głębinowe Maków Mazowiecki, wiercenie studni, kopanie studni w Makowie Mazowieckim

Chlorowanie wody wymaga wstępnego określenia dawki chloru i jego czasu kon­taktu z wodą. Na dobór tych wielkości istotny wpływ ma rodzaj i poziom skażenia bak­teriologicznego wody w studni, pH i temperatura wody, ilość zawiesin oraz warunki przeprowadzenia dezynfekcji.

Wiercenie studni Ozimek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ozimka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ozimku
Studniarz Ozimek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ozimku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ozimek, odwierty Ozimek, studnie głębinowe Ozimek, wiercenie studni, kopanie studni w Ozimku

Można zatem stwierdzić, że efektywność przeprowadze­nia zabiegu jest funkcją wieloparametrową. W związku z tym rodzaj środka dezynfeku­jącego oraz parametry technologiczne zabiegu powinny być określone indywidualnie dla każdej studni przy uwzględnieniu konstrukcji studni, parametrów fizykochemicz­nych wody oraz wielkości i rodzaju jej skażenia.

Wiercenie studni Sztum - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sztumu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sztumie
Studniarz Sztum

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sztumie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sztum, odwierty Sztum, studnie głębinowe Sztum, wiercenie studni, kopanie studni w Sztumie

Spośród tych parametrów znaczny wpływ na skuteczność niszczenia bakterii ma czas działania środka dezynfekującego. Z literatury (Kowal, Swiderska-Bróż, 1996) wynika, że przy zawartości w wodzie chlo­ru powyżej 0,5 g Cl2/m po dwóch godzinach kontaktu większość bakterii i wirusów zostaje zniszczona, a bardziej odporne np. wirusy polio po pięciu godzinach kontaktu.

Wiercenie studni Czersk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Czerska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Czersku
Studniarz Czersk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Czersku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Czersk, odwierty Czersk, studnie głębinowe Czersk, wiercenie studni, kopanie studni w Czersku

W warunkach przemysłowych, w celu skutecznego przebiegu odkażania studni roztwór stężonego preparatu dezynfekcyjnego powinien być przygotowany bezpo­średnio przed wykonaniem zabiegu i wprowadzony do studni na czas 24 godzin. W tabeli 19.2 podano średnie ilości substancji na bazie chloru, potrzebne do przygoto­wania 1 m3 roztworu.

Wiercenie studni Lubawa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lubawy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lubawie
Studniarz Lubawa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lubawie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lubawa, odwierty Lubawa, studnie głębinowe Lubawa, wiercenie studni, kopanie studni w Lubawie

W literaturze (Richard, 1987; Ministry of Environment, 1987; Schnieders, 2003) do dezynfekcji studni zaleca się przygotowanie roztworów dających nieco wyższe koncentracje wolnego chloru w wodzie niż wartości podawane w literaturze polskiej. Przy stosowaniu środków na bazie chloru, zawierających w swoim składzie od 65 do 75% czynnego chloru, do przygotowania 1 m roztworu dezynfekującego zaleca się stoso­wać od 380 do 400 g środka dezynfekującego w postaci tabletek.

Wiercenie studni Ryki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ryków i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Rykach
Studniarz Ryki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Rykach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ryki, odwierty Ryki, studnie głębinowe Ryki, wiercenie studni, kopanie studni w Rykach

W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu dezynfekcji studni należy przygo­tować taką ilość roztworu, aby można było nim wypełnić kolumnę filtrową wraz ze strefą przyfiltrową warstwy wodonośnej. Roztwór dezynfekujący należy przygotować w specjalnie do tego celu przygotowanych zbiornikach, odpornych na korozję.

Wiercenie studni Poniatowa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Poniatowej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Poniatowej
Studniarz Poniatowa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Poniatowej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Poniatowa, odwierty Poniatowa, studnie głębinowe Poniatowa, wiercenie studni, kopanie studni w Poniatowej

W praktyce przemysłowej do dezynfekcji studni przygotowuje się roztwór do chlorowania w ilości przekraczającej cztero-, pięciokrotnie objętość wody w studni. Ze względu na dużą toksyczność chloru w stosunku do organizmów żywych przy­gotowanie stężonego roztworu powinno się odbywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przestrzeganiu zasad BHP i z dala od otworu.

Wiercenie studni Wasilków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wasilkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wasilkowie
Studniarz Wasilków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wasilkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wasilków, odwierty Wasilków, studnie głębinowe Wasilków, wiercenie studni, kopanie studni w Wasilkowie

Bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu dezynfekcji należy oczyścić studnię z osadów mineralnych i biologicznych, które w znacznym stopniu wiążą chlor i tym samym mogą wpłynąć na obniżenie jego koncentracji w wodzie. Można to wykonać poprzez mechaniczne usunięcie osadów z wnętrza kolumny filtrowej za pomocą zesta­wu składającego się np. z mechanicznej szczotki, wyposażonej w dysze płuczące, a następnie przez krótkotrwałe pompowanie oczyszczające.

Wiercenie studni Puszczykowo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Puszczykowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Puszczykowie
Studniarz Puszczykowo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Puszczykowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Puszczykowo, odwierty Puszczykowo, studnie głębinowe Puszczykowo, wiercenie studni, kopanie studni w Puszczykowie

W celu zwiększenia sku­teczności zabiegu do wody wykorzystanej do oczyszczania studni należy wprowadzić środki dyspergujące. Przed rozpoczęciem zabiegu dezynfekcji studni należy przygotować taką ilość stę­żonego roztworu wybranej substancji na bazie chloru, aby usunąć mikroorganizmy z samej studni i ze strefy przyfiltrowej.

Wiercenie studni Kożuchów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kożuchowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kożuchowie
Studniarz Kożuchów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kożuchowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kożuchów, odwierty Kożuchów, studnie głębinowe Kożuchów, wiercenie studni, kopanie studni w Kożuchowie

W literaturze (Ministry of Environment, 1987; Schnieders, 2003) zaleca się wprowadzenie do studni stężonego roztworu chloru w ilo­ści odpowiadającej od dwóch do czterech objętości otworu. Przygotowany roztwór chloru powinien posiadać takie stężenie, aby po zatłocze­niu do studni, osiągnąć jego koncentrację w wodzie w założonej wysokości oraz utrzy­mywać pH wody na neutralnym poziomie.

Wiercenie studni Sucha Beskidzka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Suchej Beskidzkiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Suchej Beskidzkiej
Studniarz Sucha Beskidzka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Suchej Beskidzkiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sucha Beskidzka, odwierty Sucha Beskidzka, studnie głębinowe Sucha Beskidzka, wiercenie studni, kopanie studni w Suchej Beskidzkiej

Związki na bazie chloru, po zmieszaniu z wodą powodują wzrost pH, co znacznie spowalnia bakteriobójcze działanie chloru i powoduje dodatkowo korozję metali. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu dezynfekcji powinny być zatem wprowadzone do przygotowywanego roztworu chloru środki zmniejszające pH wody.

Wiercenie studni Czarna Białostocka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Czarnej Białostockiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Czarnej Białostockiej
Studniarz Czarna Białostocka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Czarnej Białostockiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Czarna Białostocka, odwierty Czarna Białostocka, studnie głębinowe Czarna Białostocka, wiercenie studni, kopanie studni w Czarnej Białostockiej

Do tego celu może być wykorzystany słaby kwas octowy, najlepiej w roztworze 5-procentowym. Kwas ten należy wprowadzić do zbiornika z wodą przed substancją stosowaną do chlorowania w takiej ilości, aby uzyskać pH o wartości 4,5 (Schnieders, 2003; Morgan, Rogers, 2005).

Wiercenie studni Niepołomice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Niepołomic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Niepołomicach
Studniarz Niepołomice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Niepołomicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Niepołomice, odwierty Niepołomice, studnie głębinowe Niepołomice, wiercenie studni, kopanie studni w Niepołomicach

Osoby przygotowujące stężone roztwory substancji na bazie chloru oraz przepro­wadzające zabiegi dezynfekcji studni powinny posiadać aktualne szkolenia BHP w za­kresie składowania i wykorzystania tych substancji oraz powinny być wyposażone w kompletne ubrania kwasoodporne, cellonowe osłony twarzy oraz fartuchu i buty kwasoodporne. 

Wiercenie studni Ustrzyki Dolne - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ustrzyk Dolnych i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ustrzykach Dolnych
Studniarz Ustrzyki Dolne

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ustrzykach Dolnych musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ustrzyki Dolne, odwierty Ustrzyki Dolne, studnie głębinowe Ustrzyki Dolne, wiercenie studni, kopanie studni w Ustrzykach Dolnych

Wiercenie studni Pieszyce - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pieszyc i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pieszycach
Studniarz Pieszyce

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pieszycach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pieszyce, odwierty Pieszyce, studnie głębinowe Pieszyce, wiercenie studni, kopanie studni w Pieszycach

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej. Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego otworami wiertniczymi zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu górnik eksploatacji otworowej.

Wiercenie studni Lwówek Śląski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lwówka Śląskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej we Lwówku Śląskim
Studniarz Lwówek Śląski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni we Lwówku Śląskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lwówek Śląski, odwierty Lwówek Śląski, studnie głębinowe Lwówek Śląski, wiercenie studni, kopanie studni we Lwówku Śląskim

Poradnik będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej podstaw wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego otworami wiertniczymi.

Wiercenie studni Wysokie Mazowieckie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wysokich Mazowieckich i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wysokich Mazowieckich
Studniarz Wysokie Mazowieckie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wysokich Mazowieckich musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wysokie Mazowieckie, odwierty Wysokie Mazowieckie, studnie głębinowe Wysokie Mazowieckie, wiercenie studni, kopanie studni w Wysokich Mazowieckich

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu górnictwa naftowego, posługiwać się dokumentacją techniczną, zdefiniować pojęcia: ciśnienie, nadciśnienie, podciśnienie, ciśnienie absolutne.

 

Wiercenie studni Szubin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szubina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szubinie
Studniarz Szubin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szubinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szubin, odwierty Szubin, studnie głębinowe Szubin, wiercenie studni, kopanie studni w Szubinie

W wyniku realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: określić warunki powodujące samoczynny wypływ ropy z odwiertu, scharakteryzować urządzenia wgłębnego i napowierzchniowego uzbrojenia odwiertu samoczynnego, scharakteryzować metody regulacji samoczynnego wypływu ropy z odwiertu.

Wiercenie studni Opalenica - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Opalenicy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Opalenicy
Studniarz Opalenica

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Opalenicy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Opalenica, odwierty Opalenica, studnie głębinowe Opalenica, wiercenie studni, kopanie studni w Opalenicy

Korzystanie z nomogramów z wykorzystaniem interpolacji, zdefiniowanie ciśnienia w odwiercie w warunkach statycznych i dynamicznych, przeliczanie jednostek, sporządzanie zestawień tabelarycznych.

Wiercenie studni Kruszwica - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kruszwicy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kruszwicy
Studniarz Kruszwica

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kruszwicy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kruszwica, odwierty Kruszwica, studnie głębinowe Kruszwica, wiercenie studni, kopanie studni w Kruszwicy

Scharakteryzowanie zaburzeń samoczynnego wypływu ropy z odwiertu, określenie rodzaju awarii na odwiercie samoczynnym, scharakteryzowanie warunków pracy gazodźwigu i rozróżnić jego typy.

Wiercenie studni Orneta - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ornety i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ornecie
Studniarz Orneta

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ornecie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Orneta, odwierty Orneta, studnie głębinowe Orneta, wiercenie studni, kopanie studni w Ornecie

Określenie elementów uzbrojenia odwiertu gazowego, scharakteryzowanie warunków powstawania i metody zapobiegania powstawaniu hydratów podczas eksploatacji złóż gazu, określenie zadania odcinka redukcyjno-pomiarowego oraz sposobów pomiaru ilości wydobywanego gazu.

Wiercenie studni Wojkowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wojkowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wojkowicach
Studniarz Wojkowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wojkowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wojkowice, odwierty Wojkowice, studnie głębinowe Wojkowice, wiercenie studni, kopanie studni w Wojkowicach

Złoża węglowodorowe ogólnie można podzielić na złoża gazu ziemnego i złoża ropy naftowej. Podział ten jest rozszerzany na kolejne kategorie w zależności od składu płynu złożowego i początkowej temperatury złożowej oraz ciśnienia złożowego.

Wiercenie studni Kolbuszowa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kolbuszowej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kolbuszowej
Studniarz Kolbuszowa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kolbuszowej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kolbuszowa, odwierty Kolbuszowa, studnie głębinowe Kolbuszowa, wiercenie studni, kopanie studni w Kolbuszowej

Po odwierceniu odwiertu na złożu następuje przypływ płynu złożowego spowodowany przez różnicę ciśnień pomiędzy złożem a spodem odwiertu. Energia potrzebna do wywołania przypływu pochodzi w zależności od charakteru złoża z ekspansji gazu, ruchu wody złożowej oraz w niewielkim stopniu z ekspansji kolektora (skał) złożowego.

Wiercenie studni Sępólno Krajeńskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sępólna Krajeńskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sępólnie Krajeńskim
Studniarz Sępólno Krajeńskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sępólnie Krajeńskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sępólno Krajeńskie, odwierty Sępólno Krajeńskie, studnie głębinowe Sępólno Krajeńskie, wiercenie studni, kopanie studni w Sępólnie Krajeńskim

W zależności od charakteru i sposobu wydobycia odwierty wydobywcze mo ż na podzielić na odwierty wydobywające samoczynnie oraz z zastosowaniem różnego rodzaju metod mechanicznych - głównie przez pompowanie (metody łyżkowania i tłokowania obecnie nie są stosowane z uwagi na małą sprawność i ujemny wpływ na złoże).

Wiercenie studni Ziębice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ziębic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ziębicach
Studniarz Ziębice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ziębicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ziębice, odwierty Ziębice, studnie głębinowe Ziębice, wiercenie studni, kopanie studni w Ziębicach

Eksploatację złóż gazu ziemnego w Polsce prowadzi się w sposób samoczynny, a w przypadku małej przepuszczalności złoża lub uszkodzenia strefy przyodwiertowej w odwiertach gazowych stosuje się zabiegi intensyfikacyjne (szczelinowanie hydrauliczne, kwasowanie, płukanie i ich kombinacje).

Wiercenie studni Radzymin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Radzymina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Radzyminie
Studniarz Radzymin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Radzyminie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Radzymin, odwierty Radzymin, studnie głębinowe Radzymin, wiercenie studni, kopanie studni w Radzyminie

W przypadku eksploatacji złoża ropy naftowej początkowo, po odwierceniu, najczęściej mamy do czynienia z eksploatacją samoczynną. 

Wiercenie studni Janikowo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Janikowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Janikowie
Studniarz Janikowo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Janikowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Janikowo, odwierty Janikowo, studnie głębinowe Janikowo, wiercenie studni, kopanie studni w Janikowie

Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od wielu czynników: wydajności odwiertu, głębokości zalegania złoża, zawartości zanieczyszczeń, wielkości wykładników złożowych.

Wiercenie studni Kamień Pomorski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kamienia Pomorskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kamieniu Pomorskim
Studniarz Kamień Pomorski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kamieniu Pomorskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kamień Pomorski, odwierty Kamień Pomorski, studnie głębinowe Kamień Pomorski, wiercenie studni, kopanie studni w Kamieniu Pomorskim

Rozróżniamy kilka systemów energetycznych wydobycia płynów z odwiertu, w zależności od energii powodującej przemieszczanie się płynu złożowego w kierunku odwiertu gazowo-ciśnieniowego.

Wiercenie studni Chełmek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Chełmka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Chełmku
Studniarz Chełmek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Chełmku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Chełmek, odwierty Chełmek, studnie głębinowe Chełmek, wiercenie studni, kopanie studni w Chełmku

Wtórnej czapy gazowej (grawitacyjny), gdy na skutek działania sił grawitacyjnych gaz ziemny rozpuszczony w ropie uwalnia się z niej tworząc wtórną czapę gazową, a ta rozszerzając się wypiera ropę ze złoża do odwiertu, wodno-ciśnieniowy (wodnonaporowy).

Wiercenie studni Stary Sącz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Starego Sączu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Starym Sączu
Studniarz Stary Sącz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Starym Sączu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Stary Sącz, odwierty Stary Sącz, studnie głębinowe Stary Sącz, wiercenie studni, kopanie studni w Starym Sączu

Analizując zmianę podstawowych parametrów obserwowanych w czasie eksploatacji złoża (ciśnienie, wykładnik gazowy, wydajność (bieżące wydobycie ropy) oraz wydobycie wody) możemy na podstawie ich przebiegu w odniesieniu do sumarycznego wydobycia.

Wiercenie studni Wolbrom - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wolbromia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wolbromie
Studniarz Wolbrom

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wolbromie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wolbrom, odwierty Wolbrom, studnie głębinowe Wolbrom, wiercenie studni, kopanie studni w Wolbromie

Wykresy, sporządzone na podstawie takich obserwacji, pomogą nam określić, w jakim systemie pracuje złoże. Im więcej mamy punktów danych (im dłużej trwa eksploatacja) tym dokładniejsza będzie nasza ocena.

Wiercenie studni Kostrzyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kostrzyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kostrzynie
Studniarz Kostrzyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kostrzynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kostrzyn, odwierty Kostrzyn, studnie głębinowe Kostrzyn, wiercenie studni, kopanie studni w Kostrzynie

Cechy charakterystyczne: gwałtowny spadek ciśnienia, gwałtowny wzrost wykładnika gazowego (może występować maksimum), może dojść do wytworzenia wtórnej czapy gazowej, dość szybki spadek wydajności (wydobycia bieżącego), małe lub zerowe wydobycie wody.

Wiercenie studni Środa Śląska - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Środy Śląskiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Środy Śląskiej
Studniarz Środa Śląska

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Środzie Śląskiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Środa Śląska, odwierty Środa Śląska, studnie głębinowe Środa Śląska, wiercenie studni, kopanie studni w Środzie Śląskiej

Cechy charakterystyczne: łagodniejszy spadek wydajności i ciśnienia, wykładnik gazowy początkowo stabilny, w miarę powiększania się czapy gazowej na skutek spadku ciśnienia gwałtownie rośnie, współczynnik sczerpania: 30-80% zasobów pierwotnych, w większości przypadków poniżej 60%.

Wiercenie studni Żuromin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żuromina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żurominie
Studniarz Żuromin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żurominie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żuromin, odwierty Żuromin, studnie głębinowe Żuromin, wiercenie studni, kopanie studni w Żurominie

Wolne tempo spadku ciśnienia złożowego, spadek ciśnienia zależy od wydajności, w przypadku jej dużego ograniczenia może zachodzić przyrost ciśnienia, spadek wydobycia od momentu pojawienia się wody w otworze, aż do zupełnego zawodnienia.

Wiercenie studni Strzyżów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Strzyżowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Strzyżowie
Studniarz Strzyżów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Strzyżowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Strzyżów, odwierty Strzyżów, studnie głębinowe Strzyżów, wiercenie studni, kopanie studni w Strzyżowie

Odwierty samoczynne można eksploatować w sposób ciągły lub okresowy. Wybór sposobu uzależniony jest od wielu parametrów takich jak np. zmian wykładnika gazowego (WG), zasolenia ropy, problemów z parafinowaniem odwiertów i innych.

Wiercenie studni Poręba - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Poręby i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Porębie
Studniarz Poręba

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Porębie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Poręba, odwierty Poręba, studnie głębinowe Poręba, wiercenie studni, kopanie studni w Porębie

Samoczynny wypływ ropy z odwiertu odbywa się głównie pod wpływem energii rozprężającego się gazu. Ponieważ gaz związany z ropą wydziela się w odwiercie, słup cieczy wypełniający odwiert jest mieszaniną frakcji ciekłej i gazowej o małym ciężarze właściwym, co ułatwia wypływ płynu na powierzchnię.

Wiercenie studni Suchedniów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Suchedniowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Suchedniowie
Studniarz Suchedniów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Suchedniowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Suchedniów, odwierty Suchedniów, studnie głębinowe Suchedniów, wiercenie studni, kopanie studni w Suchedniowie

Ogólnie można podsumować, że w wyniku działania energii złożowej (powstałej na skutek różnicy ciśnień złożowego i dennego dynamicznego) dochodzi do dopływu ropy do odwiertu. Praca pokonania oporów przepływu ropy w złożu może być również wykonana z pomocą energii dostarczonej do urządzenia wydobywczego - wtedy mamy do czynienia z mechanicznym wydobywaniem ropy.

Wiercenie studni Grodków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Grodkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Grodkowie
Studniarz Grodków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Grodkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Grodków, odwierty Grodków, studnie głębinowe Grodków, wiercenie studni, kopanie studni w Grodkowie

Aby ropa mogła być wydobywana z odwiertu w sposób samoczynny, całkowita energia zawarta w tonie ropy (Ec) [J] powinna być większa od energii potrzebnej do wykonania rzeczywistej pracy dla wydźwignięcia 1 tony ropy (WR) [J], czyli Ec > WR. W przeciwnym przypadku, tj. gdy powyższy warunek nie jest spełniony, należy zastosować jedną z mechanicznych metod eksploatacji.

Wiercenie studni Opole Lubelskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Opola Lubelskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Opolu Lubelskim
Studniarz Opole Lubelskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Opolu Lubelskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Opole Lubelskie, odwierty Opole Lubelskie, studnie głębinowe Opole Lubelskie, wiercenie studni, kopanie studni w Opolu Lubelskim

Wielkość pracy rzeczywistej, WR, zależy od głębokości odwiertu (H [m]) oraz współczynnika sprawności urządzenia wydobywczego: WR = 9806,65H1 [J] h.

Wiercenie studni Kalety - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kalet i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kaletach
Studniarz Kalety

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kaletach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kalety, odwierty Kalety, studnie głębinowe Kalety, wiercenie studni, kopanie studni w Kaletach

Praca teoretyczna potrzebna dla wydźwignięcia tony ropy z dna odwiertu nie zależy od stosowanej metody wydobywczej, a więc do jej wyliczenia przyjmujemy sprawność h=1.

Wiercenie studni Pobiedziska - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pobiedzisk i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pobiedziskach
Studniarz Pobiedziska

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pobiedziskach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pobiedziska, odwierty Pobiedziska, studnie głębinowe Pobiedziska, wiercenie studni, kopanie studni w Pobiedziskach

Wielkość energii całkowitej zależy od sumy trzech składników: energii potencjalnej tony cieczy, energii potencjalnej wolnego gazu znajdującej się w tonie ropy (Egw) oraz energii, której nośnikiem jest dodatkowy gaz wydzielający się z ropy na skutek obniżania się ciśnienia przy wydobywaniu płynu złożowego (Egr).

Wiercenie studni Wieruszów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wieruszowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wieruszowie
Studniarz Wieruszów

 

 

Tagi: studnie Wieruszów, odwierty Wieruszów, studnie głębinowe Wieruszów, wiercenie studni, kopanie studni w Wieruszowie

Wiercenie studni Ożarów Mazowiecki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ożarowa Mazowieckiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ożarowie Mazowieckim
Studniarz Ożarów Mazowiecki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ożarowie Mazowieckim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ożarów Mazowiecki, odwierty Ożarów Mazowiecki, studnie głębinowe Ożarów Mazowiecki, wiercenie studni, kopanie studni w Ożarowie Mazowieckim

W przypadku samoczynnej eksploatacji odwiertu ropnego główna energia, dzięki której płyn złożowy zostaje wydźwignięty na powierzchnię pochodzi z rozprężającego się gazu, który wydziela się z ropy, przy założeniu, że ciśnienie denne dynamiczne (Pdr) jest mniejsze od ciśnienia nasycenia (Pn) (bardzo często spotykane w praktyce).

Wiercenie studni Prabuty - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Prabut i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Prabutach
Studniarz Prabuty

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Prabutach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Prabuty, odwierty Prabuty, studnie głębinowe Prabuty, wiercenie studni, kopanie studni w Prabutach

Obliczanie wielkości pracy rzeczywistej i pracy teoretycznej potrzebnej dla wydźwignięcia 1 tony ropy przy pomocy urządzenia wydobywczego, którego współczynnik wydajności h wynosi 0,78 wiedząc, że głębokość odwiertu, z którego wydobywany jest płyn złożowy H = 2250 m.

Wiercenie studni Żychlin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żychlina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żychlinie
Studniarz Żychlin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żychlinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żychlin, odwierty Żychlin, studnie głębinowe Żychlin, wiercenie studni, kopanie studni w Żychlinie

Z odwiertu o głę bokości H = 1510 m, eksploatowana jest w sposób samoczynny ropa o ciężarze właściwym gR = 7845,3 N/m3. Rury wydobywcze w odwiercie zapuszczono na głębokość L = 1481,5 m.

Wiercenie studni Jastrowie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jastrowia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jastrowiu
Studniarz Jastrowie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jastrowiu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jastrowie, odwierty Jastrowie, studnie głębinowe Jastrowie, wiercenie studni, kopanie studni w Jastrowiu

Odwiert produkujący samoczynnie składa się z wyposażenia wgłębnego oraz napowierzchniowego.

Wiercenie studni Oborniki Śląskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Obornik Śląskich i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Obornikach Śląskich
Studniarz Oborniki Śląskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Obornikach Śląskich musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Oborniki Śląskie, odwierty Oborniki Śląskie, studnie głębinowe Oborniki Śląskie, wiercenie studni, kopanie studni w Obornikach Śląskich

Główne wyposażenie wgłębne odwiertów samoczynnych stanowią rury okładzinowe oraz zestaw wydobywczy, w skład którego wchodzą przede wszystkim: rury wydobywcze, podpowierzchniowe zawory bezpieczeństwa, łączniki, pakery.

Wiercenie studni Połczyn-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Połczyna-Zdroju i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Połczynie-Zdroju
Studniarz Połczyn-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Połczynie-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Połczyn-Zdrój, odwierty Połczyn-Zdrój, studnie głębinowe Połczyn-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Połczynie-Zdroju

Do wyposażenia napowierzchniowego możemy zaliczyć: głowice eksploatacyjne, zwężki redukcyjne, podgrzewacze liniowe, wstępne oddzielacze, urządzenia umożliwiające pomiary przepływu strumienia płynu oraz instalacje technologiczne do dozowania środków chemicznych zapobiegających korozji oraz tworzeniu się korków hydratowych i parafinowych.

Wiercenie studni Pelplin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pelplina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pelplinie
Studniarz Pelplin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pelplinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pelplin, odwierty Pelplin, studnie głębinowe Pelplin, wiercenie studni, kopanie studni w Pelplinie

Orurowanie wgłębne (rury okładzinowe) odwiertu mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej średnicy odwiertu, izolowanie i uszczelnienie nawierconych poziomów produktywnych oraz uniemożliwienie przepływu płynu złożowego między tymi poziomami.

Wiercenie studni Połaniec - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Połańca i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Połańcu
Studniarz Połaniec

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Połańcu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Połaniec, odwierty Połaniec, studnie głębinowe Połaniec, wiercenie studni, kopanie studni w Połańcu

Rury okładzinowe składają się głównie z czterech kolumn: wstępnej, prowadnikowej, technicznej, eksploatacyjnej.

Wiercenie studni Imielin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Imielina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Imielinie
Studniarz Imielin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Imielinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Imielin, odwierty Imielin, studnie głębinowe Imielin, wiercenie studni, kopanie studni w Imielinie

Uszczelnienie przewierconych warstw uzyskuje się za pomocą cementowania. Czasami dodatkowo zapuszczana jest kolumna tracona (liner) lub kolumna cyrkulacyjna (grzewcza).

Wiercenie studni Lidzbark - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lidzbarka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lidzbarku
Studniarz Lidzbark

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lidzbarku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lidzbark, odwierty Lidzbark, studnie głębinowe Lidzbark, wiercenie studni, kopanie studni w Lidzbarku

Ilość kolumn uzależniona jest od głębokości odwiertu, średnicy, warunków geologicznych, sposobu eksploatacji.

Wiercenie studni Chocianów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Chocianowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Chocianowie
Studniarz Chocianów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Chocianowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Chocianów, odwierty Chocianów, studnie głębinowe Chocianów, wiercenie studni, kopanie studni w Chocianowie

Kolumna wstępna - głębokość zapuszczenia kolumny wynosi od kilku do 60 m. Podstawowym zadaniem kolumny jest zapewnienie stabilności ścian i wylotu odwiertu oraz umożliwienie cyrkulacji płuczki.

Wiercenie studni Praszka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Praszki i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Praszce
Studniarz Praszka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Praszce musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Praszka, odwierty Praszka, studnie głębinowe Praszka, wiercenie studni, kopanie studni w Praszce

Kolumna prowadnikowa - głębokość zapuszczenia wynosi od 60 do 900 m. Zadaniem kolumny jest zapewnienia krążenia płuczki w odwiercie, umożliwienie założenia głowicy przeciwerupcyjnej oraz izolowanie poziomów wodonośnych zawierających wodę słodką.

Wiercenie studni Zwoleń - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zwolenia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zwoleniu
Studniarz Zwoleń

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zwoleniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zwoleń, odwierty Zwoleń, studnie głębinowe Zwoleń, wiercenie studni, kopanie studni w Zwoleniu

Kolumna techniczna - kolumnę tą stosuje sie w odwiertach, w których wystąpiły komplikacje spowodowane między innymi: zanikiem i ucieczką płuczki, występowaniem wysokich temperatur, trudności wynikających z częstych przechwyceń przewodu wiertniczego, zmianą właściwości i parametrów reologicznych płuczki w skutek przedostawania się solanki z odwiertu.

Wiercenie studni Paczków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Paczkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Paczkowie
Studniarz Paczków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Paczkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Paczków, odwierty Paczków, studnie głębinowe Paczków, wiercenie studni, kopanie studni w Paczkowie

Zapuszczenie tej kolumny zmniejsza znacznie niebezpieczeństwo w przypadku nawiercania skał o dużym ciśnieniu płynu złożowego.

Wiercenie studni Zelów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zelowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zelowie
Studniarz Zelów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zelowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zelów, odwierty Zelów, studnie głębinowe Zelów, wiercenie studni, kopanie studni w Zelowie

Kolumna eksploatacyjna - podstawowym zadaniem kolumny jest oddzielenie poziomu zawierającego ropę i gaz od pozostałych warstw oraz umożliwienie wydobycia płynu złożowego.

Wiercenie studni Zawadzkie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zawadzkiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zawadzkim
Studniarz Zawadzkie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zawadzkim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zawadzkie, odwierty Zawadzkie, studnie głębinowe Zawadzkie, wiercenie studni, kopanie studni w Zawadzkim

Zostaje zapuszczona w przypadku przemysłowego przypływu węglowodorów lub w celu przeprowadzenia testów produkcyjnych odwiertu dla uzyskania informacji, których nie otrzymano w czasie opróbowania próbnikiem złożowym.

Wiercenie studni Witkowo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Witkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Witkowie
Studniarz Witkowo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Witkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Witkowo, odwierty Witkowo, studnie głębinowe Witkowo, wiercenie studni, kopanie studni w Witkowie

Kolumna tracona (liner) - zapuszczana jest w niektórych odwiertach jako końcowa kolumna wydobywcza. Kolumna ta często jest perforowana pełniąc funkcję filtra.

Wiercenie studni Trzemeszno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Trzemeszna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Trzemesznie
Studniarz Trzemeszno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Trzemesznie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Trzemeszno, odwierty Trzemeszno, studnie głębinowe Trzemeszno, wiercenie studni, kopanie studni w Trzemesznie

Po uzbrojeniu odwiertu w rury okładzinowe następnym etapem jest zapuszczenie zestawu wydobywczego.

Wiercenie studni Poddębice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Poddębic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Poddębicach
Studniarz Poddębice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Poddębicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Poddębice, odwierty Poddębice, studnie głębinowe Poddębice, wiercenie studni, kopanie studni w Poddębicach

Głównym zadaniem jest wydobycie płynu złożowego ze spodu odwiertu na powierzchnię, ochrona rur okładzinowych przed korozją przy zastosowaniu pakera i cieczy nadpakerowej, umożliwiają wykonanie pomiarów wgłębnych oraz wszelkich operacji technologicznych przy użyciu narzędzi zapuszczanych na linie.

Wiercenie studni Pniewy - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pniew i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pniewach
Studniarz Pniewy

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pniewach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pniewy, odwierty Pniewy, studnie głębinowe Pniewy, wiercenie studni, kopanie studni w Pniewach

Rury te wykorzystywane są do zatłaczania na spód odwiertów wszelkich cieczy zabiegowych. W zależności od warunków technicznych, złożowych oraz właściwości wydobywanego płynu złożowego produkowane są z różnych gatunków stali.

Wiercenie studni Barcin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Barcina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Barcinie
Studniarz Barcin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Barcinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Barcin, odwierty Barcin, studnie głębinowe Barcin, wiercenie studni, kopanie studni w Barcinie

Tuleje cyrkulacyjne mają otwory przepływowe otwierane i zamykane przy użyciu narzędzi zapuszczanych z wyciągu linowego lub coiled tubingu. Montuje się je od 2 do 20 m nad pakerem.

Wiercenie studni Brzozów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Brzozowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Brzozowie
Studniarz Brzozów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Brzozowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Brzozów, odwierty Brzozów, studnie głębinowe Brzozów, wiercenie studni, kopanie studni w Brzozowie

W celu ograniczenia operacji zamykania i otwierania tulei cyrkulacyjnej, szczególnie w czasie zapuszczania zestawu wydobywczego w płuczkach barytowych zaleca się stosowanie tulei osłonowych zabezpieczających tuleję cyrkulacyjną.

Wiercenie studni Olsztynek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Olsztynka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Olsztynku
Studniarz Olsztynek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Olsztynku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Olsztynek, odwierty Olsztynek, studnie głębinowe Olsztynek, wiercenie studni, kopanie studni w Olsztynku

Ogólnie pod względem konstrukcyjnym pakery możemy podzielić na dwie kategorie: pakery odpinane - możliwe do wyciągnięcia na powierzchnię po ich wykorzystaniu, pakery stałe (nieodpinane) - nie dające wyciągnąć się z odwiertu.

Wiercenie studni Mszana Dolna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mszany Dolnej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mszanie Dolnej
Studniarz Mszana Dolna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mszanie Dolnej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mszana Dolna, odwierty Mszana Dolna, studnie głębinowe Mszana Dolna, wiercenie studni, kopanie studni w Mszanie Dolnej

W zależności od konfiguracji wyposażenia zestawu wydobywczego stosuje się łączniki posadowe przelotowe i nieprzelotowe. W przypadku konieczności zamontowania większej ilości łączników posadowych należy montować łączniki przelotowe, ponieważ nie powodują one zmniejszenia średnicy w kolumnie rur wydobywczych.

Wiercenie studni Tłuszcz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Tłuszczu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Tłuszczu
Studniarz Tłuszcz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Tłuszczu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Tłuszcz, odwierty Tłuszcz, studnie głębinowe Tłuszcz, wiercenie studni, kopanie studni w Tłuszczu

W przypadku zwiększonego zagrożenia siarkowodorowego obowiązkowym wyposażeniem odwiertu jest wgłębny i napowierzchniowy zawór bezpieczeństwa.

Wiercenie studni Nasielsk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nasielska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nasielsku
Studniarz Nasielsk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nasielsku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nasielsk, odwierty Nasielsk, studnie głębinowe Nasielsk, wiercenie studni, kopanie studni w Nasielsku

Zawory te mają za zadanie odcięcie wypływu płynu złożowego z odwiertu w przypadku uszkodzenia lub nieszczelności głowicy.

Wiercenie studni Chojna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Chojna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Chojnej
Studniarz Chojna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Chojnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Chojna, odwierty Chojna, studnie głębinowe Chojna, wiercenie studni, kopanie studni w Chojnie

W niektórych przypadkach stosuje się linię iniekcyjną która umożliwia doprowadzenie na spód odwiertu środków chemicznych zapobiegających: korozji rur wydobywczych, tworzeniu się hydratów, powstawaniu korków parafinowych.

Wiercenie studni Miasteczko Śląskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Miasteczka Śląskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Miasteczku Śląskim
Studniarz Miasteczko Śląskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Miasteczku Śląskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Miasteczko Śląskie, odwierty Miasteczko Śląskie, studnie głębinowe Miasteczko Śląskie, wiercenie studni, kopanie studni w Miasteczku Śląskim

Głównym zadaniem wyposażenia napowierzchniowego odwiertów jest redukcja ciśnienia, wstępna separacja oraz pomiar strumienia płynu złożowego.

Wiercenie studni Białobrzegi - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Białobrzegów i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Białobrzegach
Studniarz Białobrzegi

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Białobrzegach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Białobrzegi, odwierty Białobrzegi, studnie głębinowe Białobrzegi, wiercenie studni, kopanie studni w Białobrzegach

Poprzez więźbę rurową łączy się ją z wgłębnym zarurowaniem odwiertu umożliwiając odcięcie poszczególnych przestrzeni rurowych oraz skierowanie strumienia płynu złożowego w kierunku instalacji technologicznej.

Wiercenie studni Barczewo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Barczewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Barczewie
Studniarz Barczewo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Barczewie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Barczewo, odwierty Barczewo, studnie głębinowe Barczewo, wiercenie studni, kopanie studni w Barczewie

Obecnie, coraz częściej stosowane są głowice typu blokowego („Solid block”) zwłaszcza podczas eksploatacji płynu ze złoża zawierającego siarkowodór celem ograniczenia połączeń kołnierzowych, potencjalnych miejsc ewentualnych rozszczelnień.

Wiercenie studni Gniewkowo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Gniewkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Gniewkowie
Studniarz Gniewkowo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Gniewkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Gniewkowo, odwierty Gniewkowo, studnie głębinowe Gniewkowo, wiercenie studni, kopanie studni w Gniewkowie

Pierwszym elementem uzbrojenia napowierzchniowego odwiertu jest głowica eksploatacyjna.

Wiercenie studni Kórnik - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kórnika i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kórniku
Studniarz Kórnik

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kórniku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kórnik, odwierty Kórnik, studnie głębinowe Kórnik, wiercenie studni, kopanie studni w Kórniku

Zadaniem pozostałych elementów technologicznych zlokalizowanych przy odwiertach jest: redukcja ciśnienia (zwężki redukcyjne), podgrzewanie płynu złożowego (podgrzewacze liniowe, wymienniki ciepła), kontrola wydobycia gazu bądź ropy naftowej (przepływomierze).

Wiercenie studni Łosice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Łosic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Łosicach
Studniarz Łosice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Łosicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Łosice, odwierty Łosice, studnie głębinowe Łosice, wiercenie studni, kopanie studni w Łosicach

Sposób zagospodarowania strefy przyodwiertowej odwiertów gazowych uzależniony jest od wielu czynników tj.: wydatku płynu złożowego, spodziewanego czasu eksploatacji, wielkości zasobów, sposobu zagospodarowania złoża (promienisty - gaz z poszczególnych odwiertów dostarczany jest indywidualnymi rurociągami do ośrodka centralnego, gdzie poddawany jest redukcji, procesowi separacji wody.

Wiercenie studni Zbąszyń - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zbąszynia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zbąszyniu
Studniarz Zbąszyń

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zbąszyniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zbąszyń, odwierty Zbąszyń, studnie głębinowe Zbąszyń, wiercenie studni, kopanie studni w Zbąszyniu

Typowe uzbrojenie odwiertu gazowego zagospodarowanego w promienistym systemie zbioru gazu zaprezentowane jest na kolejnym schemacie.

Wiercenie studni Sędziszów Małopolski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sędziszowa Małopolskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sędziszowie Małopolskim
Studniarz Sędziszów Małopolski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sędziszowie Małopolskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sędziszów Małopolski, odwierty Sędziszów Małopolski, studnie głębinowe Sędziszów Małopolski, wiercenie studni, kopanie studni w Sędziszowie Małopolskim

W separatorze Io na skutek obniżenia prędkości i zmiany kierunku przepływu gazu następuje wytrącanie płynów złożowych i zanieczyszczeń stałych wynoszonych z odwiertu podczas eksploatacji.

Wiercenie studni Łazy - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Łaz i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Łazach
Studniarz Łazy

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Łazach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Łazy, odwierty Łazy, studnie głębinowe Łazy, wiercenie studni, kopanie studni w Łazach

Do przesyłu informacji o stanie i pracy urządzeń wykorzystane są łącza transmisyjne łączące poszczególne odwierty z OC. Nadzór i sterowanie pracą urządzeń odbywa się z OC.

Wiercenie studni Tuszyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Tuszyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Tuszynie
Studniarz Tuszyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Tuszynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Tuszyn, odwierty Tuszyn, studnie głębinowe Tuszyn, wiercenie studni, kopanie studni w Tuszynie

Płyny te będą automatycznie odpuszczane przy 80% wskazań poziomowskazu, natomiast automatyczne odcięcie spustu nastąpi, gdy poziom cieczy w separatorze spadnie do wartość 20% wskazania poziomowskazu.

Wiercenie studni Sławków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sławkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sławkowie
Studniarz Sławków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sławkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sławków, odwierty Sławków, studnie głębinowe Sławków, wiercenie studni, kopanie studni w Sławkowie

Oddzielone na oddzielaczu Io płyny złożowe są odpuszczane okresowo poprzez układ spustowy. Układ spustowy został tak zaprojektowany, aby było możliwe kierowanie.

Wiercenie studni Bełżyce - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bełżyc i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bełżycach
Studniarz Bełżyce

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bełżycach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bełżyce, odwierty Bełżyce, studnie głębinowe Bełżyce, wiercenie studni, kopanie studni w Bełżycach

Układ składający się z wymiennika i automatycznego zaworu redukcyjnego zaprojektowano tak, aby otrzymać wymagane ciśnienie kolektorowe (ok. 7 MPa) przy możliwie najniższej temperaturze (4-6oC), zapewniającej proporcjonalne do niej wytrącanie wilgoci z gazu na oddzielaczu IIo.

Wiercenie studni Sobótka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sobótki i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sobótce
Studniarz Sobótka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sobótce musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sobótka, odwierty Sobótka, studnie głębinowe Sobótka, wiercenie studni, kopanie studni w Sobótce

Oddzielacz ten wyłapuje również glikol dozowany do instalacji w celu zabezpieczenia przed tworzeniem się hydratów. Automatyczny zawór redukcyjny, oprócz redukcji gazu, pełni również funkcję zaworu regulacyjnego utrzymującego wydobycie na zadanej wielkości.

Wiercenie studni Żarów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żarowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żarowie
Studniarz Żarów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żarowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żarów, odwierty Żarów, studnie głębinowe Żarów, wiercenie studni, kopanie studni w Żarowie

Na oddzielaczu IIo zastosowano identyczny układ spustowy jak na oddzielaczu wysokociśnieniowym, umożliwiający spust płynów na kolektor wody złożowej lub na kolektor glikolu uwodnionego.

Wiercenie studni Witnica - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Witnicy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Witnicy
Studniarz Witnica

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Witnicy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Witnica, odwierty Witnica, studnie głębinowe Witnica, wiercenie studni, kopanie studni w Witnicy

Płyny te będą odpuszczane tak jak na separatorze Io w granicach od 80% do 20% wskazań poziomowskazu oraz zostaną zabezpieczone termicznie elektrycznymi taśmami grzewczymi. Płyny skierowane do kolektorów spustowych są nimi transportowane na OC celem magazynowania lub regeneracji.

Wiercenie studni Szklarska Poręba - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szklarskiej Poręby i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szklarskiej Porębie
Studniarz Szklarska Poręba

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szklarskiej Porębie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szklarska Poręba, odwierty Szklarska Poręba, studnie głębinowe Szklarska Poręba, wiercenie studni, kopanie studni w Szklarskiej Porębie

Po przejściu przez separator IIo gaz ponownie wpływa na wymiennik gaz-gaz, gdzie schładza strumień gazu kierowany na zawór redukcyjny. Z wymiennika gaz wpływa na pomiar, a następnie do kolektora zbiorczego, którym jest transportowany na instalacje OC, gdzie podlega procesom dalszego oczyszczania i uzdatniania.

Wiercenie studni Polanica-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Polanicy-Zdroju i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Polanicy-Zdroju
Studniarz Polanica-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Polanicy-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Polanica-Zdrój, odwierty Polanica-Zdrój, studnie głębinowe Polanica-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Polanicy-Zdroju

W celu zabezpieczenia przed tworzeniem się hydratów, a tym samym zapewnienia ciągłości pracy instalacji, do gazu dozowany jest wodny roztwór glikolu - DEG-u (ok. 80% wag.). 

Wiercenie studni Skarszewy - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Skarszew i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skarszewach
Studniarz Skarszewy

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skarszewach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skarszewy, odwierty Skarszewy, studnie głębinowe Skarszewy, wiercenie studni, kopanie studni w Skarszewach

Glikol dozowany jest również za pomiarem gazu celem zapewnienia bezhydratowego transportu ze strefy na ośrodek centralny. DEG do instalacji przyodwiertowych dostarczany jest z OC kolektorem glikolu pod ciśnieniem ok. 400 kPa.

Wiercenie studni Niemodlin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Niemodlina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Niemodlinie
Studniarz Niemodlin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Niemodlinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Niemodlin, odwierty Niemodlin, studnie głębinowe Niemodlin, wiercenie studni, kopanie studni w Niemodlinie

Układ pomp wtryskowych składa się z pompy wysokociśnieniowej, dozującej glikol do punktów instalacji przed zaworem redukcyjnym i głowicy odwiertu oraz pompy niskociśnieniowej dozującej glikol do instalacji za redukcją gazu.

Wiercenie studni Czaplinek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Czaplinka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Czaplinku
Studniarz Czaplinek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Czaplinku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Czaplinek, odwierty Czaplinek, studnie głębinowe Czaplinek, wiercenie studni, kopanie studni w Czaplinku

Dozowanie metanolu będzie miało miejsce w przypadkach awaryjnych, gdy dozowany glikol okaże się niewystarczający do przeciwdziałania tworzeniu się hydratów.

Wiercenie studni Gryfów Śląski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Gryfowa Śląskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Gryfowie Śląskim
Studniarz Gryfów Śląski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Gryfowie Śląskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Gryfów Śląski, odwierty Gryfów Śląski, studnie głębinowe Gryfów Śląski, wiercenie studni, kopanie studni w Gryfowie Śląskim

W instalacji przewidziano również króćce do podłączenia pieców grzewczych, które będą zabudowane w przypadku, gdy po ustabilizowaniu parametrów eksploatacyjnych odwiertu niskie temperatury gazu po redukcji uniemożliwią jego bezawaryjną eksploatację.

Wiercenie studni Głuszyca - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Głuszycy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Głuszycy
Studniarz Głuszyca

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Głuszycymusisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Głuszyca, odwierty Głuszyca, studnie głębinowe Głuszyca, wiercenie studni, kopanie studni w Głuszycy

Przy zagospodarowaniu stref odwiertów gazowych obecnie występuje dość duży stopień automatyzacji procesów technologicznych. Sterowanie oraz podgląd procesów technologicznych odbywa się z poziomu Ośrodka Centralnego.

Wiercenie studni Twardogóra - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Twardogóry i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Twardogórze
Studniarz Twardogóra

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Twardogórze musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Twardogóra, odwierty Twardogóra, studnie głębinowe Twardogóra, wiercenie studni, kopanie studni w Twardogórze

Wprowadzenie systemu automatyki wpływa na polepszenie warunków pracy ludzi przy eksploatacji złoża. Możliwość bieżącego podglądu wartości mierzonych parametrów i stanu urządzeń, sterowanie automatyczne lub ręczne z dyspozytorni oraz generowanie raportów, wpływają znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa podczas eksploatacji złóż.

Wiercenie studni Piława Górna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Piławie Górnej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Piławie Górnej
Studniarz Piława Górna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Piławie Górnej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Piława Górna, odwierty Piława Górna, studnie głębinowe Piława Górna, wiercenie studni, kopanie studni w Piławie Górnej

Zagospodarowanie napowierzchniowe odwiertów ropnych podobnie jak w przypadku gazowych, uzależnione jest od wielu czynników: sposobu zagospodarowania złoża, zasobów, wydajności i ilości odwiertów, rodzaju płynu wydobywanego.

Wiercenie studni Rudnik nad Sanem - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Rudnika nad Sanem i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Rudniku nad Sanem
Studniarz Rudnik nad Sanem

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Rudniku nad Sanem musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Rudnik nad Sanem, odwierty Rudnik nad Sanem, studnie głębinowe Rudnik nad Sanem, wiercenie studni, kopanie studni w Rudniku nad Sanem

Ropa naftowa z gazem kierowana jest z głowicy na zwężkę stałą, na której następuje redukcja ciśnienia. Po redukcji ciśnienia strumień kierowany jest na separator gdzie następuje rozdział na dwie fazy: ropę i gaz.

Wiercenie studni Pajęczno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pajęczna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pajęcznie
Studniarz Pajęczno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pajęcznie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pajęczno, odwierty Pajęczno, studnie głębinowe Pajęczno, wiercenie studni, kopanie studni w Pajęcznie

Strumień gazu najczęściej spalany jest na świeczce natomiast ropa kierowane jest do zbiorników magazynowych. Przy dużych złożach, gdzie eksploatacja odbywa się wieloma odwiertami z dużymi wydajnościami, strefy przyodwiertowe są bardziej rozbudowane.

Wiercenie studni Gniew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Gniewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Gniewie
Studniarz Gniew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Gniewie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Gniew, odwierty Gniew, studnie głębinowe Gniew, wiercenie studni, kopanie studni w Gniewie

W strefie przyodwiertowej płyn złożowy z głowicy eksploatacyjnej kierowany jest na podgrzewacz liniowy gdzie następuje ogrzanie strumienia. Przy głowicy montowany jest automatyczny zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza przed niekontrolowanym wypływem płynu złożowego (np. pęknięcie rurociągu).

Wiercenie studni Kłodawa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kłodawy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kłodawie
Studniarz Kłodawa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kłodawie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kłodawa, odwierty Kłodawa, studnie głębinowe Kłodawa, wiercenie studni, kopanie studni w Kłodawie

Podgrzewacz liniowy wyposażony jest w dwie wężownice. Pierwsza z nich ogrzewa płyn złożowy przychodzący pod pełnym ciśnieniem głowicowym (przykładowo ok. 200-400 bar zależnie od odwiertu), które następnie redukowane jest przez zwężkę do ok. 70-80 bar. 

Wiercenie studni Sędziszów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sędziszowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sędziszowie
Studniarz Sędziszów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sędziszowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sędziszów, odwierty Sędziszów, studnie głębinowe Sędziszów, wiercenie studni, kopanie studni w Sędziszowie

Druga wężownica podgrzewacza wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza ją przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. W przypadku otwarcia tego zaworu następuje zrzut płynu złożowego na świeczkę, gdzie następuje spalenie gazu. Przed świeczką montuje się oddzielacz, który wyłapuje ciekłe węglowodory.

Wiercenie studni Opatów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Opatowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Opatowie
Studniarz Opatów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Opatowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Opatów, odwierty Opatów, studnie głębinowe Opatów, wiercenie studni, kopanie studni w Opatowie

Zespół urządzeń do wtrysku chemikaliów składa się z pomp wtryskowych, zbiorników magazynowych oraz niezbędnego orurowania. Wtryskiwane chemikalia to metanol, inhibitor korozji i płyn antyparafinowy.

Wiercenie studni Koźmin Wielkopolski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Koźmina Wielkopolskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Koźminie Wielkopolskim
Studniarz Koźmin Wielkopolski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Koźminie Wielkopolskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Koźmin Wielkopolski, odwierty Koźmin Wielkopolski, studnie głębinowe Koźmin Wielkopolski, wiercenie studni, kopanie studni w Koźminie Wielkopolskim

Każdy rurociąg przesyłowy płynu złożowego wyposażony został w zawór do nadawania tłoka, by umożliwić tłokowanie rurociągu celem usuwania odłożonych „korków” cząstek stałych lub parafinowych.

Wiercenie studni Sianów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sianowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sianowie
Studniarz Sianów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sianowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sianów, odwierty Sianów, studnie głębinowe Sianów, wiercenie studni, kopanie studni w Sianowie

W niektórych przypadkach, na strefach ropnych, montuje się zestaw do wygrzewania rur wydobywczych w odwiercie. W tym celu montuje się pompę cyrkulacyjną oraz dodatkową wężownicę grzewczą w podgrzewaczu liniowym.

Wiercenie studni Tuchów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Tuchowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Tuchowie
Studniarz Tuchów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Tuchowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Tuchów, odwierty Tuchów, studnie głębinowe Tuchów, wiercenie studni, kopanie studni w Tuchowie

Strefy o takiej zabudowie projektuje się bez stałej obsługi załogi. Sterowanie urządzeniami na strefie przyodwiertowej odbywa się z OC przez system komputerowy.

Wiercenie studni Łochów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Łochowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Łochowie
Studniarz Łochów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Łochowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Łochów, odwierty Łochów, studnie głębinowe Łochów, wiercenie studni, kopanie studni w Łochowie

Dalej płyn złożowy kierowany jest do drugiej wężownicy, gdzie podgrzewany jest do temperatury ok. 60°C i rurociągiem przesyłany jest na Ośrodek Grupowy (OG). 

Wiercenie studni Żmigród - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żmigrodu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żmigrodzie
Studniarz Żmigród

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żmigrodzie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żmigród, odwierty Żmigród, studnie głębinowe Żmigród, wiercenie studni, kopanie studni w Żmigrodzie

Każde złoże ropy naftowej zawiera pewną (większą lub mniejszą) ilość gazu. Samoczynny wypływ ropy z odwiertu zachodzi pod wpływem energii rozprężającego się gazu - temu zjawisku towarzyszy równoczesne odgazowanie złoża, co jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż gaz jest ważnym czynnikiem energetycznym dla eksploatacji samoczynnej.

Wiercenie studni Piechowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Piechowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Piechowicach
Studniarz Piechowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Piechowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Piechowice, odwierty Piechowice, studnie głębinowe Piechowice, wiercenie studni, kopanie studni w Piechowicach

Racjonalne wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża polega na ustaleniu optymalnej wielkości produkcji dla każdego odwiertu. Wartość ta powinna uwzględniać charakter złoża.

Wiercenie studni Żukowo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żukowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żukowie
Studniarz Żukowo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żukowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żukowo, odwierty Żukowo, studnie głębinowe Żukowo, wiercenie studni, kopanie studni w Żukowie

Praktycznym wskaźnikiem energii eksploatowanego złoża jest ciśnienie złożowe, natomiast wykładnik gazowy pozwala na kontrolowanie poprawności wyboru sposobu eksploatacji odwiertu.

Wiercenie studni Rzepin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Rzepina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Rzepinie
Studniarz Rzepin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Rzepinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Rzepin, odwierty Rzepin, studnie głębinowe Rzepin, wiercenie studni, kopanie studni w Rzepinie

Z chwilą nawiercenia złoża bada się warunki eksploatacji i ustala metodę wydobycia płynów dla każdego z odwiertów w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać zasoby.

Wiercenie studni Przemków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Przemkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Przemkowie
Studniarz Przemków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Przemkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Przemków, odwierty Przemków, studnie głębinowe Przemków, wiercenie studni, kopanie studni w Przemkowie

Tak ustalona wielkość wydobycia z odwiertu przeważnie jest mniejsza od jego maksymalnej zdolności produkcyjnej, niemniej jednak ekonomiczna gospodarka złożem (ciśnieniem złożowym) prowadzi do uzyskania większych współczynników sczerpania.

Wiercenie studni Sułkowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sułkowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sułkowicach
Studniarz Sułkowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sułkowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sułkowice, odwierty Sułkowice, studnie głębinowe Sułkowice, wiercenie studni, kopanie studni w Sułkowicach

Pomiary parametrów złożowych w warunkach statycznych (ciśnienie złożowe, rozkład ciśnień statycznych i temperatur w odwiercie) wykonywane są przeważnie w cyklu rocznym tak, aby na podstawie ich wyników aktualizować ustalenia dotyczące sposobu eksploatacji każdego odwiertu (w przypadku odwiertów eksploatowanych samoczynnie może być to eksploatacja ciągła lub okresowa) i wielkości wydobycia (wydajność, maksymalne dopuszczalne zasolenie i inne).

Wiercenie studni Sulejów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sulejowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sulejowie
Studniarz Sulejów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sulejowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sulejów, odwierty Sulejów, studnie głębinowe Sulejów, wiercenie studni, kopanie studni w Sulejowie

Regulacje samoczynnego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przeprowadza się przy użyciu zwężek redukcyjnych. Zwężki dzielą się na stałe lub regulacyjne (z napędem ręcznym lub mechanicznym).

Wiercenie studni Lubawka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lubawki i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lubawce
Studniarz Lubawka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lubawce musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lubawka, odwierty Lubawka, studnie głębinowe Lubawka, wiercenie studni, kopanie studni w Lubawce

W nowych kopalniach przy zbiorczym systemie zagospodarowania złoża, stosowane są zwężki regulacyjne z napędem pneumatycznym lub hydraulicznym sterowane poprzez system komputerowy.

Wiercenie studni Krzyż Wielkopolski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Krzyża Wielkopolskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Krzyżu Wielkopolskim
Studniarz Krzyż Wielkopolski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Krzyżu Wielkopolskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Krzyż Wielkopolski, odwierty Krzyż Wielkopolski, studnie głębinowe Krzyż Wielkopolski, wiercenie studni, kopanie studni w Krzyżu Wielkopolskim

Zaletami takiego rozwiązania jest lepsze wykorzystanie energii złoża, obniżenie ciśnienia głowicowego oraz uniknięcie tworzenia się hydratów w rurach wydobywczych.

Wiercenie studni Kietrz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kietrza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kietrzu
Studniarz Kietrz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kietrzu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kietrz, odwierty Kietrz, studnie głębinowe Kietrz, wiercenie studni, kopanie studni w Kietrzu

Dostępne wzory są dość skomplikowane, gdyż muszą określać przepływ trójfazowy (ropa-woda-gaz) zmienny w czasie. Po analizie uzyskanych wyników podejmuje się decyzję o wyborze zwężki, która zapewnia osiągnięcie optymalnych parametrów eksploatacyjnych odwiertu.

Wiercenie studni Mszczonów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mszczonowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mszczonowie
Studniarz Mszczonów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mszczonowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mszczonów, odwierty Mszczonów, studnie głębinowe Mszczonów, wiercenie studni, kopanie studni w Mszczonowie

W przypadku odwiertów ropnych, ważnym parametrem, który należy monitorować jest wykładnik gazowy (WG - stosunek objętości gazu wypływającego z ropą do masy wydobytej ropy wyrażany jednostką [m3/tonę]).

Wiercenie studni Koniecpol - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Koniecpola i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Koniecpolu
Studniarz Koniecpol

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Koniecpolu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Koniecpol, odwierty Koniecpol, studnie głębinowe Koniecpol, wiercenie studni, kopanie studni w Koniecpolu

Wielkość wykładnika gazowego możemy również regulować wykonując w odwiercie takie prace jak: obniżenie rurek wydobywczych, zamknięcie górnej części horyzontu roponośnego. W przypadku eksploatacji złoża wieloma odwiertami w celu opóźnienia zjawiska odgazowania można zastosować produkcję selektywną, polegającą na eksploatacji najpierw tych odwiertów na złożu, które charakteryzują się najmniejszym WG.

Wiercenie studni Dobczyce - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dobczyc i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dobczycach
Studniarz Dobczyce

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dobczycach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dobczyce, odwierty Dobczyce, studnie głębinowe Dobczyce, wiercenie studni, kopanie studni w Dobczycach

Pod względem sił działających w czasie separacji rozróżniamy separatory: grawitacyjne, odśrodkowe.

Wiercenie studni Przysucha - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Przysuchej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Przysuchej
Studniarz Przysucha

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Przysuchej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Przysucha, odwierty Przysucha, studnie głębinowe Przysucha, wiercenie studni, kopanie studni w Przysuchej

Pionowe separatory stosowane są do mniejszych wydatków ropy naftowej z gazem, natomiast poziome mają zastosowanie przy dużych przepływach. Separatory kuliste używane są również do dużych przepływów strumieni gazu oraz charakteryzują się stosunkowo najmniejszym zużyciem metalu na budowę aparatu.

Wiercenie studni Działoszyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Działoszyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Działoszynie
Studniarz Działoszyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Działoszynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Działoszyn, odwierty Działoszyn, studnie głębinowe Działoszyn, wiercenie studni, kopanie studni w Działoszynie

Bez względu na rodzaj czy konstrukcję oddzielacze zbudowane są z następujących głównych sekcji: właściwego oddzielania, osadnika części stałych, gromadzenia i odbioru cieczy oraz elementu wyłapującego krople cieczy unoszonej wraz z gazem (łapacz kropel).

Wiercenie studni Proszowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Proszowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Proszowicach
Studniarz Proszowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Proszowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Proszowice, odwierty Proszowice, studnie głębinowe Proszowice, wiercenie studni, kopanie studni w Proszowicach

Pierwszym elementem wyposażenia napowierzchniowego odwiertu jest głowica eksploatacyjna. W zależności od wielkości pierwotnego ciśnienia złożowego odwiert wyposaża się w głowicę do niskich lub wysokich ciśnień (patrz rozdział 4.3.: uzbrojenie napowierzchniowe i wgłębne odwiertu samoczynnego).

Wiercenie studni Nowe - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowych i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowych
Studniarz Nowe

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowych musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowe, odwierty Nowe, studnie głębinowe Nowe, wiercenie studni, kopanie studni w Nowych

Jednym z zadań głowicy eksploatacyjnej jest umożliwienie kontrolowanego przepływu płynu złożowego w kierunku kopalni. Uruchomienie przepływu płynu następuje po odpowiednim, kolejnym otwarciu zasuw.

Wiercenie studni Nowa Sarzyna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowej Sarzyny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowej Sarzynie
Studniarz Nowa Sarzyna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowej Sarzynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowa Sarzyna, odwierty Nowa Sarzyna, studnie głębinowe Nowa Sarzyna, wiercenie studni, kopanie studni w Nowej Sarzynie

W trakcie prowadzenia normalnego ruchu do kontrolnych czynności obsługi należy: kontrola ciśnienia głowicowego (raz na dobę), kontrola szczelności połączeń kołnierzowych i zasuw (przynajmniej raz w tygodniu).

Wiercenie studni Gogolin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Gogolina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Gogolinie
Studniarz Gogolin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Gogolinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Gogolin, odwierty Gogolin, studnie głębinowe Gogolin, wiercenie studni, kopanie studni w Gogolinie

Wyniki kontroli należy odnotowywać w książce kontroli odwiertu. Do obowiązków obsługi zalicza się też utrzymanie w stanie sprawności technicznej instalacji, narzędzi, ubrań ochronnych, detektora H2S i aparatu ucieczkowego (jeżeli są na wyposażeniu pracownika) i utrzymanie należytego porządku wewnątrz ogrodzenia odwiertu i wokół niego (1 m).

Wiercenie studni Dynów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dynowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dynowie
Studniarz Dynów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dynowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dynów, odwierty Dynów, studnie głębinowe Dynów, wiercenie studni, kopanie studni w Dynowie

W przypadku awarii mogącej zagrozić zdrowiu lub życiu obsługi lub mającej negatywny wpływ na środowisko, jeżeli nie jest możliwa eliminacja ww. zagrożeń poprzez zamknięcie zasuw roboczych, należy zatrzymać eksploatację odwiertu przez zamknięcie zasuwy awaryjnej.

Wiercenie studni Buk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Buka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Buku
Studniarz Buk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Buku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Buk, odwierty Buk, studnie głębinowe Buk, wiercenie studni, kopanie studni w Buku

Należy równocześnie ostrzec o zagrożeniu pozostałych pracowników i niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę kierownictwa lub dozoru. Osoby zajmujące się eksploatacją odwiertów: obsługą głowic i urządzeń przyodwiertowych powinny posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacji.

Wiercenie studni Sieraków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sierakowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sierakowie
Studniarz Sieraków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sierakowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sieraków, odwierty Sieraków, studnie głębinowe Sieraków, wiercenie studni, kopanie studni w Sierakowie

Szczegółowe zasady postępowania w czasie normalnej pracy odwiertu oraz w sytuacjach awaryjnych określają instrukcje wewnętrzne obsługi, z którymi każdy z pracowników musi zostać zapoznany.

Wiercenie studni Stronie Śląskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Stroni Śląskich i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Stroniach Śląskich
Studniarz Stronie Śląskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Stroniach Śląskich musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Stronie Śląskie, odwierty Stronie Śląskie, studnie głębinowe Stronie Śląskie, wiercenie studni, kopanie studni w Stroniach Śląskich

W odwiertach, zarówno ropnych jak i gazowych, w czasie ich eksploatacji może zachodzić szereg niekorzystnych zjawisk, które mogą zaburzać proces eksploatacji.

Wiercenie studni Wołczyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wołczyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wołczynie
Studniarz Wołczyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wołczynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wołczyn, odwierty Wołczyn, studnie głębinowe Wołczyn, wiercenie studni, kopanie studni w Wołczynie

W strefie przyodwiertowej odwiertu eksploatującego ropę naftową, na którym występuje zagrożenie siarkowodorowe, obsługa zaobserwowała podwyższone wskazanie detektora H2S.

Wiercenie studni Szczawnica - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczawnicy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczawnicy
Studniarz Szczawnica

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczawnicy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczawnica, odwierty Szczawnica, studnie głębinowe Szczawnica, wiercenie studni, kopanie studni w Szczawnicy

Spowodowane to jest tym, że ropy eksploatowane w naszym kraju zawierają znaczne ilości parafiny (do 10 % wag). Osady parafinowe wytrącając się w rurkach wydobywczych są przyczyną zmniejszenia wydajności odwiertu, a nawet całkowitej utraty drożności rur wydobywczych.

Wiercenie studni Grybów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Grybowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Grybowie
Studniarz Grybów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Grybowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Grybów, odwierty Grybów, studnie głębinowe Grybów, wiercenie studni, kopanie studni w Grybowie

Aby wyeliminować to zjawisko stosowane są dwie metody: termiczna lub chemiczna. W przypadku zastosowania metody termicznej, jak zostało już wcześniej wspomniane, zapuszcza się do odwiertu dodatkową kolumnę rur grzewczych.

Wiercenie studni Lądek-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lądka-Zdroju i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lądku-Zdroju
Studniarz Lądek-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lądku-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lądek-Zdrój, odwierty Lądek-Zdrój, studnie głębinowe Lądek-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Lądku-Zdroju

W przypadku zastosowania metody chemicznej stosujemy dozowanie inhibitorów parafin (zapobiegających wytrącaniu się osadów w rurach wydobywczych i rurociągach) na spód odwiertu przez kolumnę rurek iniekcyjnych lub na powierzchni do ropociągu przesyłającego płyn złożowy do Ośrodka Centralnego.

Wiercenie studni Dąbrowa Białostocka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dąbrowy Białostockiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dąbrowie Białostockiej
Studniarz Dąbrowa Białostocka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dąbrowie Białostockiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dąbrowa Białostocka, odwierty Dąbrowa Białostocka, studnie głębinowe Dąbrowa Białostocka, wiercenie studni, kopanie studni w Dąbrowie Białostockiej

Zadaniem ich jest wygrzewanie kolumny rur wydobywczych poprzez cyrkulację cieczy podgrzanej do odpowiedniej temperatury. Najczęściej są to: chlorek sodu NaCl, magnezu MgCl2, potasu KCl i wapnia CaCl2. Występują najczęściej w wodzie złożowej w postaci krystalicznej.

Wiercenie studni Terespol - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Terespola i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Terespolu
Studniarz Terespol

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Terespolu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Terespol, odwierty Terespol, studnie głębinowe Terespol, wiercenie studni, kopanie studni w Terespolu

Zawartość chlorków jest wskaźnikiem procesów, jakie zachodzą podczas eksploatacji złoża. Zwiększona ich obecność powoduje jednak poważne problemy techniczne związane z tworzeniem się osadów blokujących przepływ płynu złożowego w czasie jego wydobycia. 

Wiercenie studni Czarne - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Czarnych i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Czarnych
Studniarz Czarne

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Czarnych musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Czarne, odwierty Czarne, studnie głębinowe Czarne, wiercenie studni, kopanie studni w Czarnych

Utrudniają one przepływ ropy w systemie wydobywczym, poczynając od wgłębnej strefy przyodwiertowej. Występują w postaci lepkich i kleistych wytrąceń o barwie brązowej lub czarnej. Dominującymi węglowodorami są aromaty C50 - C100.

Wiercenie studni Strzelno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Strzelna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Strzelnie
Studniarz Strzelno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Strzelnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Strzelno, odwierty Strzelno, studnie głębinowe Strzelno, wiercenie studni, kopanie studni w Strzelnie

Ponieważ tak naprawdę możemy wpływać jedynie na pierwszy z tych czynników, jest on jednym z najważniejszych parametrów, jakie są brane pod uwagę przy ustalaniu dozwolonego wydobycia z odwiertu.

Wiercenie studni Boguchwała - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Boguchwały i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Boguchwale
Studniarz Boguchwała

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Boguchwale musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Boguchwała, odwierty Boguchwała, studnie głębinowe Boguchwała, wiercenie studni, kopanie studni w Boguchwale

Jeżeli się nie zapobiegnie wyżej wymienionym zjawiskom odpowiednio wcześnie, wtedy mo że dojść do awarii polegającej na utracie drożności rur wydobywczych lub instalacji napowierzchniowych.

Wiercenie studni Stąporków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Stąporkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Stąporkowie
Studniarz Stąporków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Stąporkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Stąporków, odwierty Stąporków, studnie głębinowe Stąporków, wiercenie studni, kopanie studni w Stąporkowie

Powoduje to wstrzymanie wydobycia i konieczność przeprowadzenia kosztownych operacji udrażniania rur wydobywczych, ropociągu lub gazociągu. Prace tego typu wykonywane są w odwiercie przy użyciu wyciągu linowego bądź też z wykorzystaniem urządzenia coiled tubing.

Wiercenie studni Wieleń - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wielenia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wieleniu
Studniarz Wieleń

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wieleniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wieleń, odwierty Wieleń, studnie głębinowe Wieleń, wiercenie studni, kopanie studni w Wieleniu

W przypadku, gdy wydobywany płyn złożowy zawiera w sobie siarkowodór, prace te są bardzo niebezpieczne, zarówno dla środowiska naturalnego jak i zdrowia oraz życia pracowników zakładu górniczego.

Wiercenie studni Lewin Brzeski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lewina Brzeskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lewinie Brzeskim
Studniarz Lewin Brzeski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lewinie Brzeskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lewin Brzeski, odwierty Lewin Brzeski, studnie głębinowe Lewin Brzeski, wiercenie studni, kopanie studni w Lewinie Brzeskim

Następną przyczyną dość częstych awarii na odwiertach jest korozja. Powoduje ona uszkodzenie elementów zestawu wydobywczego, a zwłaszcza rur wydobywczych.

Wiercenie studni Piwniczna-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Piwnicznej-Zdrój i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Piwnicznej-Zdroju
Studniarz Piwniczna-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Piwnicznej-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Piwniczna-Zdrój, odwierty Piwniczna-Zdrój, studnie głębinowe Piwniczna-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Piwnicznej-Zdroju

W przypadku odwiertów pakerowych korozja rur powoduje ucieczkę płynu nadpakerowego i przedostanie się agresywnego płynu złożowego (z zawartością CO2, H2S) do przestrzeni nadpakerowej, stwarzając bardzo duże niebezpieczeństwo dla środowiska.

Wiercenie studni Karlino - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Karlina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Karlinie
Studniarz Karlino

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Karlinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Karlino, odwierty Karlino, studnie głębinowe Karlino, wiercenie studni, kopanie studni w Karlinie

W celu przywrócenia pełnej sprawności takich odwiertów przeprowadza się rekonstrukcję odwiertu, podczas której wymienia się zestaw wydobywczy. Innymi przyczynami awarii na odwiertach jest pojawienie się wszelkiego rodzaju nieszczelno ści na głowicy eksploatacyjnej, co stwarza bardzo duże zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i obsługi odwiertu.

Wiercenie studni Więcbork - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Więcborka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Więcborku
Studniarz Więcbork

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Więcborku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Więcbork, odwierty Więcbork, studnie głębinowe Więcbork, wiercenie studni, kopanie studni w Więcborku

Gazodźwigiem nazywamy urządzenie wydobywcze, w którym wykorzystywana jest energia rozprężającego się gazu dostarczanego z zewnątrz w celu wykonania pracy wydźwignięcia ropy ze spodu odwiertu na powierzchnię.

Wiercenie studni Ścinawa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ścinawy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ścinawie
Studniarz Ścinawa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ścinawie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ścinawa, odwierty Ścinawa, studnie głębinowe Ścinawa, wiercenie studni, kopanie studni w Ścinawie

Medium do wykonania tej pracy może być sprężone powietrze lub gaz ziemny. W przypadku zastosowania gazu ziemnego, jeżeli jest taka możliwość, wykorzystuje się w tym celu sąsiadujące złoże gazowe.

Wiercenie studni Pieńsk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pieńska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pieńsku
Studniarz Pieńsk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pieńsku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pieńsk, odwierty Pieńsk, studnie głębinowe Pieńsk, wiercenie studni, kopanie studni w Pieńsku

Główne zalety gazodźwigu to: uzyskanie dużych wydajności wypływu ropy z głębokich odwiertów, możliwość instalowania w odwiertach skrzywionych, mała ilość ruchomych elementów w wyposażeniu wgłębnym, łatwość wykonania remontów i przeglądów, gdyż większość wyposażenia znajduje się na powierzchni ziemi.

Wiercenie studni Maków Podhalański - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Makowa Podhalańskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Makowie Podhalańskim
Studniarz Maków Podhalański

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Makowie Podhalańskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Maków Podhalański, odwierty Maków Podhalański, studnie głębinowe Maków Podhalański, wiercenie studni, kopanie studni w Makowie Podhalańskim

Praca gazodźwigu wymaga doprowadzenia sprężonego medium roboczego do dolnego końca rur wydobywczych w celu zgazowania słupa ropy.

Wiercenie studni Szczyrk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczyrku i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczyrku
Studniarz Szczyrk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczyrku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczyrk, odwierty Szczyrk, studnie głębinowe Szczyrk, wiercenie studni, kopanie studni w Szczyrku

Ze względu na sposób doprowadzenia medium roboczego gazodźwigi (zarówno jedno, jak i dwukolumnowe) dzielimy w dalszej kolejności na centralne i pierścieniowe.

Wiercenie studni Pakość - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pakości i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pakości
Studniarz Pakość

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pakości musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pakość, odwierty Pakość, studnie głębinowe Pakość, wiercenie studni, kopanie studni w Pakości

W gazodźwigach centralnych medium robocze tłoczone jest wewnętrznymi rurami wydobywczymi, natomiast nagazowana ropa naftowa przepływa do głowicy odwiertu przestrzenią pierścieniową między rurami wydobywczymi (gazodźwig dwukolumnowy) lub przestrzenią między rurami wydobywczymi a okładzinowymi (gazodźwig jednokolumnowy).

Wiercenie studni Radziejów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Radziejowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Radziejowie
Studniarz Radziejów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Radziejowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Radziejów, odwierty Radziejów, studnie głębinowe Radziejów, wiercenie studni, kopanie studni w Radziejowie

W gazodźwigu o systemie pierścieniowym medium robocze tłoczone jest przestrzenią pierścieniową między rurami wydobywczymi (gazodźwig dwukolumnowy) lub przestrzenią między rurami wydobywczymi a okładzinowymi (gazodźwig jednokolumnowy), natomiast nagazowana ropa naftowa wypływa rurami wydobywczymi.

 

Wiercenie studni Orzysz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Orzysza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Orzyszu
Studniarz Orzysz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Orzyszu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Orzysz, odwierty Orzysz, studnie głębinowe Orzysz, wiercenie studni, kopanie studni w Orzyszu

Zapoczątkowanie wydobycia ropy z odwiertu za pomocą gazodźwigu nosi nazwę rozruchu gazodźwigu, zaś niezbędne do tego celu ciśnienie medium roboczego nazywamy ciśnieniem rozruchowym Pro.

Wiercenie studni Sejny - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sejn i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sejnach
Studniarz Sejny

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sejnach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sejny, odwierty Sejny, studnie głębinowe Sejny, wiercenie studni, kopanie studni w Sejnach

Najpopularniejszą metodą w praktyce kopalnianej jest rozruch gazodźwigu z zastosowaniem ostatniej metody, czyli stosowanie zaworów rozruchowych montowanych na rurkach wydobywczych.

Wiercenie studni Głogówek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Głogówka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Głogówku
Studniarz Głogówek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Głogówku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Głogówek, odwierty Głogówek, studnie głębinowe Głogówek, wiercenie studni, kopanie studni w Głogówku

Jak widzimy, rozwiązanie takie umożliwia nagazowanie słupa ropy w rurach wydobywczych poprzez kolejne otwieranie zaworów rozruchowych, zmniejszając znacznie wielkość ciśnienia rozruchowego.

Wiercenie studni Lipsko - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lipska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lipsku
Studniarz Lipsko

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lipsku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lipsko, odwierty Lipsko, studnie głębinowe Lipsko, wiercenie studni, kopanie studni w Lipsku

Sterowanie zaworami może odbywać się przez wytworzenie odpowiedniej różnicy ciśnień miedzy ciśnieniem medium roboczego w przestrzeni a ciśnieniem w rurach wydobywczych lub z powierzchni przez system komputerowy.

Wiercenie studni Lesko - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Leska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lesku
Studniarz Lesko

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lesku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lesko, odwierty Lesko, studnie głębinowe Lesko, wiercenie studni, kopanie studni w Lesku

Poniżej przedstawiono przykład obliczenia ciśnienia rozruchu gazodźwigu dwukolumnowego pierścieniowego. W momencie rozruchu rury wydobywcze zapuszczone są na głębokość h’ [m] pod statyczny poziom płynu w odwiercie.

Wiercenie studni Kazimierza Wielka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kazimierzy Wielkiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kazimierzy Wielkiej
Studniarz Kazimierza Wielka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kazimierzy Wielkiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kazimierza Wielka, odwierty Kazimierza Wielka, studnie głębinowe Kazimierza Wielka, wiercenie studni, kopanie studni w Kazimierzy Wielkiej

Podczas tłoczenia medium roboczego do przestrzeni pierścieniowej, następuje podnoszenie się ropy w rurkach wydobywczych oraz w przestrzeni miedzy rurkami wydobywczymi zewnętrznymi a rurami okładzinowymi do poziomu Ah [m] w momencie rozruchu gazodźwigu.

Wiercenie studni Jedlicze - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jedlicz i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jedliczach
Studniarz Jedlicze

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jedliczach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jedlicze, odwierty Jedlicze, studnie głębinowe Jedlicze, wiercenie studni, kopanie studni w Jedliczach

Po osiągnięciu dolnego końca rur wydobywczych gaz zaczyna wpływać do nich, nagazowując znajdującą sie tam ropę i zmniejszając jej ciężar właściwy, aż do osiągnięcia głowicy odwiertu i rozpoczęcia wypływu ropy na powierzchnię.

Wiercenie studni Susz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Susza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Suszu
Studniarz Susz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Suszu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Susz, odwierty Susz, studnie głębinowe Susz, wiercenie studni, kopanie studni w Suszu

Ciśnienie medium roboczego w czasie rozruchu gazodźwigu wzrasta, aż do osiągnięcia wartości maksymalnej, równoważącej ciśnienie hydrostatyczne słupa ropy o wysokości h’ + Dh, przy ciężarze właściwym ropy yR [N/m3].

Wiercenie studni Szczawno-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczawna-Zdroju i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczawnie-Zdroju
Studniarz Szczawno-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczawnie-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczawno-Zdrój, odwierty Szczawno-Zdrój, studnie głębinowe Szczawno-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Szczawnie-Zdroju

Pompa wyporowa jest urządzeniem służącym do wydobycia ropy przy wykorzystaniu rozprężającego się gazu.

Wiercenie studni Stęszew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Stęszewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Stęszewie
Studniarz Stęszew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Stęszewie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Stęszew, odwierty Stęszew, studnie głębinowe Stęszew, wiercenie studni, kopanie studni w Stęszewie

Podczas napełniania komory ropą, automatyczny zawór, przez który doprowadza się sprężony gaz do przestrzeni pierścieniowej między kolumnami wydobywczymi pozostaje w pozycji zamkniętej.

Wiercenie studni Kąty Wrocławskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kątów Wrocławskich i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kątach Wrocławskich
Studniarz Kąty Wrocławskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kątach Wrocławskich musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kąty Wrocławskie, odwierty Kąty Wrocławskie, studnie głębinowe Kąty Wrocławskie, wiercenie studni, kopanie studni w Kątach Wrocławskich

Pod wpływem różnicy ciśnień między komorą a strefą przyodwiertową ropa dopływa przez zawór stopowy komory wypełniając ją w całości.

Wiercenie studni Dzierzgoń - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dzierzgonia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dzierzgoniu
Studniarz Dzierzgoń

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dzierzgoniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dzierzgoń, odwierty Dzierzgoń, studnie głębinowe Dzierzgoń, wiercenie studni, kopanie studni w Dzierzgoniu

Po napełnieniu komory ropą zawór automatyczny zostaje otwarty i podaje się gaz o ciśnieniu większym niż Pdd (ciśnienie denne dynamiczne). Ciśnienie to powoduje zamknięcie zaworu stopowego komory odcinając dopływ ropy, rozpoczynając tym samym drugi etap pracy cyklu pompy.

Wiercenie studni Śmigiel - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Śmigla i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Śmigielu
Studniarz Śmigiel

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Śmigielu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Śmigiel, odwierty Śmigiel, studnie głębinowe Śmigiel, wiercenie studni, kopanie studni w Śmigielu

Podczas pierwszego i drugiego etapu następuje ciągły przypływ ropy do odwiertu ze złoża, powodując wzrost wysokości słupa ropy na zewnątrz pompy.

Wiercenie studni Międzyzdroje - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Międzyzdroi i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Międzyzdrojach
Studniarz Międzyzdroje

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Międzyzdrojach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Międzyzdroje, odwierty Międzyzdroje, studnie głębinowe Międzyzdroje, wiercenie studni, kopanie studni w Międzyzdrojach

W drugim etapie następuje wytłoczenie ropy z komory do wewnętrznych rur wydobywczych poczym zawór automatyczny, przez który doprowadzany jest sprężony gaz zostaje zamknięty.

Wiercenie studni Kuźnia Raciborska - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kuźni Raciborskiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kuźni Raciborskiej
Studniarz Kuźnia Raciborska

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kuźni Raciborskiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kuźnia Raciborska, odwierty Kuźnia Raciborska, studnie głębinowe Kuźnia Raciborska, wiercenie studni, kopanie studni w Kuźni Raciborskiej

 

W związku z dużą różnicą ciśnień pomiędzy komorą pompy a wylotem rur wydobywczych - Pgd (ciśnienie głowicowe dynamiczne) następuje wypchnięcie ropy z wewnętrznych rur wydobywczych w kierunku głowicy odwiertu.

Wiercenie studni Radymno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Radymna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Radymnie
Studniarz Radymno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Radymnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Radymno, odwierty Radymno, studnie głębinowe Radymno, wiercenie studni, kopanie studni w Radymnie

Różnica ciśnień między komorą a głowic ą powinna być tak dobrana, aby liniowa prędkość przepływu ropy w rurach nie przekraczała 20 m/s. Jest to końcowy etap (trzeci) wyrównania ciśnień.

Wiercenie studni Głogów Małopolski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Głogowa Małopolskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Głogowie Małopolskim
Studniarz Głogów Małopolski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Głogowie Małopolskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Głogów Małopolski, odwierty Głogów Małopolski, studnie głębinowe Głogów Małopolski, wiercenie studni, kopanie studni w Głogowie Małopolskim

Gaz ziemny jest wydobywany głównie ze złóż ropy naftowej jako kopalina współwystępująca lub towarzysząca, jednak eksploatowane są także złoża samego gazu, w których jest on kopaliną główną.

Wiercenie studni Choroszcz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Choroszczy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Choroszczy
Studniarz Choroszcz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Choroszczy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Choroszcz, odwierty Choroszcz, studnie głębinowe Choroszcz, wiercenie studni, kopanie studni w Choroszczy

Złoża ekspansyjne - są to złoża nie mające wody podścielającej czy okalającej, lub takie, w których jest ona nieaktywna.

Wiercenie studni Siewierz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Siewierza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Siewierzy
Studniarz Siewierz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Siewierzy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Siewierz, odwierty Siewierz, studnie głębinowe Siewierz, wiercenie studni, kopanie studni w Siewierzy

Złoża ekspansyjne pracują w warunkach rozprężającego się gazu (tzw. warunki ekspansyjne - główną energią powodującą przepływ gazu do odwiertu jest energia rozprężającego się gazu), a ilość wydobytego gazu na spadek ciśnienia o 1 MPa pozostaje w czasie całego okresu eksploatacji niemal stała.

Wiercenie studni Debrzno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Debrzna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Debrznie
Studniarz Debrzno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Debrznie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Debrzno, odwierty Debrzno, studnie głębinowe Debrzno, wiercenie studni, kopanie studni w Debrznie

Złoża z aktywną wodą - są to złoża pracujące w warunkach wodnonaporowych, tzn. woda okalająca lub podścielająca przesuwając się w czasie eksploatacji, jest nośnikiem energii, dzięki której następuje dopływ gazu do odwiertu.

Wiercenie studni Bolków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bolkowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bolkowie
Studniarz Bolków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bolkowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bolków, odwierty Bolków, studnie głębinowe Bolków, wiercenie studni, kopanie studni w Bolkowie

Różnica ciśnień pomiędzy złożem a odwiertem powoduje ruch gazu ze złoża w kierunku odwiertu. Przepływ gazu utrudniony jest przez opory przepływu.

Wiercenie studni Szczebrzeszyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczebrzeszyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczebrzeszynie
Studniarz Szczebrzeszyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczebrzeszynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczebrzeszyn, odwierty Szczebrzeszyn, studnie głębinowe Szczebrzeszyn, wiercenie studni, kopanie studni w Szczebrzeszynie

Ich wielkość zależna jest głównie od przepuszczalności skały złożowej i współczynnika lepkości charakteryzującego dany gaz. Istnieje również wpływ oporów, które wynikają z niedoskonałości kontaktu odwiertu ze złożem.

Wiercenie studni Bychawa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bychawy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bychawie
Studniarz Bychawa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bychawie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bychawa, odwierty Bychawa, studnie głębinowe Bychawa, wiercenie studni, kopanie studni w Bychawie

Opory przepływu są zmienne w czasie eksploatacji odwiertu i zwiększają się w miarę osadzania się cząstek ilastych (kolmatacja), gromadzenie kondensatu lub wody. 

Wiercenie studni Wyrzysk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wyrzysku i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wyrzysku
Studniarz Wyrzysk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wyrzysku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wyrzysk, odwierty Wyrzysk, studnie głębinowe Wyrzysk, wiercenie studni, kopanie studni w Wyrzysku

Przeciwdziała się tym zjawiskom poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów intensyfikacji wydobycia, czy remontów (rekonstrukcji) odwiertów.

Wiercenie studni Jordanów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jordanowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jordanowie
Studniarz Jordanów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jordanowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jordanów, odwierty Jordanów, studnie głębinowe Jordanów, wiercenie studni, kopanie studni w Jordanowie

Przepływ gazu w ośrodku porowatym, jakim jest złoże, zależy od parametrów skały złożowej (porowatość, przepuszczalność), ciśnienia, budowy (geometrii) złoża oraz od jego wewnętrznych (pojemność magazynowa odwiertu, skin effect, szczelinowatość) i zewnętrznych (ciśnienie na granicy złoża) warunków brzegowych.

Wiercenie studni Szczytna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczytnej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczytnej
Studniarz Szczytna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczytnej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczytna, odwierty Szczytna, studnie głębinowe Szczytna, wiercenie studni, kopanie studni w Szczytnej

Właściwą eksploatację złoża, tzn. taką, która pozwoli maksymalnie sczerpać odkryte zasoby przy zachowaniu dodatniego bilansu ekonomicznego, można prowadzić jedynie wtedy, gdy złoże jest dobrze rozpoznane.

Wiercenie studni Czempiń - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Czempinia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Czempiniu
Studniarz Czempiń

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Czempiniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Czempiń, odwierty Czempiń, studnie głębinowe Czempiń, wiercenie studni, kopanie studni w Czempiniu

Należy w czasie opróbowywania i testowania nowych odwiertów zebrać jak najdokładniejsze dane, a na już eksploatowanych odwiertach prowadzić systematyczne pomiary.

Wiercenie studni Jaworzyna Śląska - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jaworzyny Śląskiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jaworzynie Śląskiej
Studniarz Jaworzyna Śląska

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jaworzynie Śląskiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jaworzyna Śląska, odwierty Jaworzyna Śląska, studnie głębinowe Jaworzyna Śląska, wiercenie studni, kopanie studni w Jaworzynie Śląskiej

Pozwoli to na bieżące korygowanie modelu eksploatacji i ustalenie odpowiednich warunków dozwolonego poboru gazu, maksymalnej depresji ciśnienia i innych.

Wiercenie studni Nowogród Bobrzański - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Studniarz Nowogród Bobrzański

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowogrodzie Bobrzańskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowogród Bobrzański, odwierty Nowogród Bobrzański, studnie głębinowe Nowogród Bobrzański, wiercenie studni, kopanie studni w Nowogrodzie Bobrzańskim

W praktyce przemysłowej zasadniczym problemem jest określenie zależności między ciśnieniem w odwiercie a jego wydajnością. Natężenie dopływu gazu ze złoża do odwiertu jest funkcją różnicy ciśnień: złożowego i na spodzie odwiertu.

Wiercenie studni Otmuchów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Otmuchowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Otmuchowie
Studniarz Otmuchów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Otmuchowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Otmuchów, odwierty Otmuchów, studnie głębinowe Otmuchów, wiercenie studni, kopanie studni w Otmuchowie

Współczynniki a i b charakteryzują parametry przepływu oraz jego charakter, a w praktyce określa się je metodą graficzną na podstawie wyników testów hydrodynamicznych (mimo, że opisują je określone wzory, ze względu na zmienność własności fizycznych złoża w czasie jego eksploatacji metoda graficzna jest dokładniejsza - wzory teoretyczne nie w pełni oddają obraz tej zmienności).

Wiercenie studni Iłża - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Iłży i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Iłży
Studniarz Iłża

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Iłży musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Iłża, odwierty Iłża, studnie głębinowe Iłża, wiercenie studni, kopanie studni w Iłży

Otrzymanie takiego układu punktów (linia prosta) i jej wznoszącego się trendu oraz spełnienie warunku, że przez punkty przeprowadzone na wykresie Qg = f(DP2) można przeprowadzić krzywą, która po przedłużeniu trendu wstecz trafi w początek układu, potwierdza, że otrzymaliśmy prawidłowe wyniki pomiarów.

Wiercenie studni Zbąszynek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zbąszynka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zbąszynku
Studniarz Zbąszynek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zbąszynku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zbąszynek, odwierty Zbąszynek, studnie głębinowe Zbąszynek, wiercenie studni, kopanie studni w Zbąszynku

W układzie współrzędnych prostokątnych, przy zachowaniu warunku stabilizacji ciśnienia w czasie pomiaru wydajności, na wykresie Qg = f(DP2/Qg) punkty odpowiadające kolejnym pomiarom leżą na linii prostej, a wartość a i b można odczytać z wykresu. 

Wiercenie studni Jedlina-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jedliny-Zdroju i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jedlinie-Zdroju
Studniarz Jedlina-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jedlinie-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jedlina-Zdrój, odwierty Jedlina-Zdrój, studnie głębinowe Jedlina-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Jedlinie-Zdroju

Złoża gazowo-kondensatowe to takie, w których płyn złożowy jest mieszaniną lekkich węglowodorów, znajdujących się w warunkach ciśnienia i temperatury złożowych w stanie gazowym.

Wiercenie studni Bierutów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bierutowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bierutowie
Studniarz Bierutów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bierutowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bierutów, odwierty Bierutów, studnie głębinowe Bierutów, wiercenie studni, kopanie studni w Bierutowie

Wskutek spadku ciśnienia w czasie eksploatacji następuje wykraplanie się cięższych węglowodorów z gazu. W procesie eksploatacji złóż gazowo-kondensatowych występują specyficzne problemy - zarówno złożowe, jak i w instalacjach powierzchniowych.

Wiercenie studni Odolanów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Odolanowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Odolanowie
Studniarz Odolanów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Odolanowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Odolanów, odwierty Odolanów, studnie głębinowe Odolanów, wiercenie studni, kopanie studni w Odolanowie

Ponieważ w czasie eksploatacji złoża gazowo-kondensatowego istotne jest pozyskanie jak największej ilości kondensatu, dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest właściwe rozpoznanie płynu złożowego.

Wiercenie studni Zagórz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zagórza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zagórzu
Studniarz Zagórz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zagórzu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zagórz, odwierty Zagórz, studnie głębinowe Zagórz, wiercenie studni, kopanie studni w Zagórzu

Kondensacja wsteczna, czyli wykraplanie się cięższych węglowodorów na skutek spadku ciśnienia w złożu, jest przyczyną wielu zjawisk, do których należą: zmniejszenie przepuszczalno ści złoża na skutek osadzania się ciekłych węglowodorów w porach skały, zmienna zawartość wykraplających się węglowodorów w eksploatowanym gazie (wykraplanie przebiega ze zmiennym natężeniem).

Wiercenie studni Karpacz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Karpacza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Karpaczu
Studniarz Karpacz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Karpaczu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Karpacz, odwierty Karpacz, studnie głębinowe Karpacz, wiercenie studni, kopanie studni w Karpaczu

Po udostępnieniu złoża wykonywane są badania fizyko­chemiczne płynu złożowego. Na ich podstawie sporządza się tzw. diagramy fazowe.

Wiercenie studni Muszyna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Muszyny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Muszynie
Studniarz Muszyna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Muszynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Muszyna, odwierty Muszyna, studnie głębinowe Muszyna, wiercenie studni, kopanie studni w Muszynie

Naniesienie na diagram fazowy parametrów (p, T) odpowiadającym warunkom złożowym, dennym dynamicznym i głowicowym oraz separatorowym umożliwia ocenę przebiegu zjawisk fazowych w czasie eksploatacji złoża.

Wiercenie studni Nowe Skalmierzyce - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowych Skalmierzyc i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowych Skalmierzycach
Studniarz Nowe Skalmierzyce

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowych Skalmierzycach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowe Skalmierzyce, odwierty Nowe Skalmierzyce, studnie głębinowe Nowe Skalmierzyce, wiercenie studni, kopanie studni w Nowych Skalmierzycach

W tabeli znajdują się dane z pomiarów przeprowadzonych w odwiercie. Należy uzupełnić brakujące dane i sporządzić wykres zależności Qg = f(DP2/Qg), przy czym Qg dla potrzeb sporządzenia wykresu powinno zostać przeliczone na jednostkę m3/min a ciśnienie na MPa.

Wiercenie studni Reszel - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Reszel i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Reszeli
Studniarz Reszel

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Reszelu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Reszel, odwierty Reszel, studnie głębinowe Reszel, wiercenie studni, kopanie studni w Reszelu

Gazy węglowodorowe mogą, w pewnych warunkach ciśnienia i temperatury tworzyć z wolną wodą białą ziarnistą lub stałą substancję, która jest podobna do kryształków lodu i jest określana w skrócie jako „hydrat”.

Wiercenie studni Ciechanowiec - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ciechanowca i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ciechanowcu
Studniarz Ciechanowiec

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ciechanowcu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ciechanowiec, odwierty Ciechanowiec, studnie głębinowe Ciechanowiec, wiercenie studni, kopanie studni w Ciechanowcu

W ten sposób powstają, podobnie jak przy wytrącaniu parafiny z ropy naftowej, istotne problemy eksploatacyjne wskutek zatykania rur wydobywczych.

Wiercenie studni Łaskarzew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Łaskarzewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Łaskarzewiu
Studniarz Łaskarzew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Łaskarzewiu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Łaskarzew, odwierty Łaskarzew, studnie głębinowe Łaskarzew, wiercenie studni, kopanie studni w Łaskarzewiu

Możliwe jest również całkowite zatkanie przekroju poprzecznego rur wydobywczych, przez który przepływa płyn złożowy.

Wiercenie studni Duszniki-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dusznik-Zdrojów i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dusznikach-Zdroju
Studniarz Duszniki-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dusznikach-Zdrojów musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Duszniki-Zdrój, odwierty Duszniki-Zdrój, studnie głębinowe Duszniki-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Dusznikach-Zdrojów

Ogólna zasada jest następująca: im wyższe ciśnienie i niższa temperatura płynącego gazu, tym większe jest zagrożenie powstawaniem hydratów.

Wiercenie studni Wolin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wolina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wolinie
Studniarz Wolin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wolinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wolin, odwierty Wolin, studnie głębinowe Wolin, wiercenie studni, kopanie studni w Wolinie

Ponieważ gazy podlegają kompresji, po każdym zwężeniu przekroju poprzecznego przepływu następuje ekspansja gazu z jednoczesnym spadkiem temperatury.

Wiercenie studni Brusy - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Brus i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Brusach
Studniarz Brusy

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Brusach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Brusy, odwierty Brusy, studnie głębinowe Brusy, wiercenie studni, kopanie studni w Brusach

Po rozpoczęciu procesu wytrącania się hydratów następuje „efekt dyszy”, podczas którego gaz, wskutek ekspansji, schładza się coraz intensywniej a kryształy hydratów mogą powstawać coraz szybciej, aż do całkowitego zatkania rury.

Wiercenie studni Kcynia - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kcyni i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kcyni
Studniarz Kcynia

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kcyni musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kcynia, odwierty Kcynia, studnie głębinowe Kcynia, wiercenie studni, kopanie studni w Kcyni

Kryształy hydratów powstają według zasad budowy kryształu. W stabilnej sieci macierzystej, molekuły gazowe są zamknięte w sposób przypominający klatkę z krat utworzonych przez cząstki wody.

Wiercenie studni Ożarów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ożarowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ożarowie
Studniarz Ożarów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ożarowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ożarów, odwierty Ożarów, studnie głębinowe Ożarów, wiercenie studni, kopanie studni w Ożarowie

Jeżeli więc poprzez osuszanie gazu usunie się wodę, nie powstanie zagrożenie związane z tworzeniem hydratów w systemie rurociągów przesyłowych.

Wiercenie studni Raciąż - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Raciąża i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Raciążu
Studniarz Raciąż

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Raciążu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Raciąż, odwierty Raciąż, studnie głębinowe Raciąż, wiercenie studni, kopanie studni w Raciążu

Najważniejszym warunkiem tworzenia się hydratów gazowych jest obecność wolnej wody.  Dlatego głównym wymogiem w przypadku dostaw gazu do systemu przesyłowego, jest osuszanie gazu w celu utrzymania na odpowiednim poziomie punktu rosy wody.

Wiercenie studni Ruciane-Nida - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie miasta Ruciane-Nida i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Rucianych-Nidzie
Studniarz Ruciane-Nida

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Rucianych-Nidzie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ruciane-Nida, odwierty Ruciane-Nida, studnie głębinowe Ruciane-Nida, wiercenie studni, kopanie studni w Rucianych-Nidzie

Zapobiegawczo można przeciwdziałać powstawaniu hydratów dwoma metodami: poprzez odpowiednie wytworzenie warunków PT (ciśnienie-temperatura) tak, aby pozostać w obszarze bezhydratowym oraz przez zastosowanie odpowiednich inhibitorów hydratów.

Wiercenie studni Olszyna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Olszyny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Olszynie
Studniarz Olszyna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Olszynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Olszyna, odwierty Olszyna, studnie głębinowe Olszyna, wiercenie studni, kopanie studni w Olszynie

Jak zostało wspomniane wcześniej, hydraty gazowe mogą powstawać jedynie w pewnych określonych warunkach ciśnienia i temperatury.

Wiercenie studni Borne Sulinowo - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bornego Sulinowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bornym Sulinowie
Studniarz Borne Sulinowo

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bornym Sulinowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Borne Sulinowo, odwierty Borne Sulinowo, studnie głębinowe Borne Sulinowo, wiercenie studni, kopanie studni w Bornym Sulinowie

Każdy gaz charakteryzuje się pewną krzywą graniczną, według której tworzą się hydraty. Na rysunku 38 przedstawiono warunki powstawania hydratów dla głównych gazów wchodzących w skład gazu ziemnego. Jak wynika z wykresu, składnikiem, który najłatwiej tworzy hydraty jest siarkowodór, natomiast najtrudniej azot.

Wiercenie studni Supraśl - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Supraśla i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Supraślu
Studniarz Supraśl

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Supraślu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Supraśl, odwierty Supraśl, studnie głębinowe Supraśl, wiercenie studni, kopanie studni w Supraślu

Odpowiednie warunki PT możemy uzyskać poprzez: zastosowanie zwężek wgłębnych obniżających ciśnienie gazu na spodzie odwiertu (przejście z  w bezhydratowy), wygrzewanie kolumny rur wydobywczych, utrzymywanie odpowiedniego natężenia przepływu gazu w celu uzyskania temperatury w rurkach wydobywczych na wymaganym poziomie.

Wiercenie studni Brześć Kujawski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Brześcia Kujawskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Brześciu Kujawskim
Studniarz Brześć Kujawski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Brześciu Kujawskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Brześć Kujawski, odwierty Brześć Kujawski, studnie głębinowe Brześć Kujawski, wiercenie studni, kopanie studni w Brześciu Kujawskim

Drugą metodą stosowaną do zapobiegania powstawania hydratów jest dozowanie odpowiednich inhibitorów. Najczęściej stosowanym inhibitorem jest metanol. 

Wiercenie studni Biecz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Biecza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bieczu
Studniarz Biecz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bieczu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Biecz, odwierty Biecz, studnie głębinowe Biecz, wiercenie studni, kopanie studni w Bieczu

Powszechność jego stosowania wynika z jego zalet: niska temperatura zamarzania, niewielka lepkość przy niskich temperaturach, niski koszt, duża skuteczność.

Wiercenie studni Leśna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Leśnej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Leśnej
Studniarz Leśna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Leśnej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Leśna, odwierty Leśna, studnie głębinowe Leśna, wiercenie studni, kopanie studni w Leśnej

Znacznie rzadziej stosowane są jako inhibitory glikole (TEG i DEG). Wynika to z faktu, że w niższych temperaturach posiadają dużą lepkość, dlatego w praktyce stosuje się ich wodne roztwory.

Wiercenie studni Pilzno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pilzna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pilźnie
Studniarz Pilzno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pilźnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pilzno, odwierty Pilzno, studnie głębinowe Pilzno, wiercenie studni, kopanie studni w Pilźnie

Dozowanie inhibitora odbywa się do rurek wydobywczych metodą grawitacyjną lub wtryskową poprzez głowicę eksploatacyjną.

Wiercenie studni Krośniewice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Krośniewic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Krośniewicach
Studniarz Krośniewice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Krośniewicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Krośniewice, odwierty Krośniewice, studnie głębinowe Krośniewice, wiercenie studni, kopanie studni w Krośniewicach

Stwierdzono, że posiadają one właściwości antykorozyjne w przypadku zastosowania ich do gazu z zawartością siarkowodoru.

Wiercenie studni Żarki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żarek i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żarkach
Studniarz Żarki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żarkach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żarki, odwierty Żarki, studnie głębinowe Żarki, wiercenie studni, kopanie studni w Żarkach

Metoda ta stosowana jest zwłaszcza w odwiertach, w których zagrożenie hydratowe ma miejsce podczas uruchamiania odwiertu do czasu wygrzania kolumny rur wydobywczych.

Wiercenie studni Krzepice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Krzepic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Krzepicach
Studniarz Krzepice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Krzepicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Krzepice, odwierty Krzepice, studnie głębinowe Krzepice, wiercenie studni, kopanie studni w Krzepicach

Drugim sposobem jest uzbrojenie odwiertu w kolumnę rur iniekcyjnych wzdłuż rur wydobywczych, których zadaniem będzie podanie inhibitora na głę bokość poniżej miejsca powstawania hydratów.

Wiercenie studni Zduny - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zdun i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zdunach
Studniarz Zduny

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zdunach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zduny, odwierty Zduny, studnie głębinowe Zduny, wiercenie studni, kopanie studni w Zdunach

Po wydobyciu strumienia gazu na powierzchnię stosuje się dozowanie inhibitora do gazociągu łączącego odwiert z OC (Ośrodkiem Centralnym).

Wiercenie studni Kalwaria Zebrzydowska - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Studniarz Kalwaria Zebrzydowska

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kalwarii Zebrzydowskiej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kalwaria Zebrzydowska, odwierty Kalwaria Zebrzydowska, studnie głębinowe Kalwaria Zebrzydowska, wiercenie studni, kopanie studni w Kalwarii Zebrzydowskiej

Czynność ta wykonywana jest poprzez dawkownik metanolu (metoda grawitacyjna) lub przez zastosowanie pomp dozujących.

Wiercenie studni Korsze - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Korszy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Korszach
Studniarz Korsze

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Korszach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Korsze, odwierty Korsze, studnie głębinowe Korsze, wiercenie studni, kopanie studni w Korszach

Po przesłaniu gazu do Ośrodka Centralnego strumień kierowany jest do węzła redukcyjno pomiarowego.

Wiercenie studni Mieroszów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mieroszowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mieroszowie
Studniarz Mieroszów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mieroszowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mieroszów, odwierty Mieroszów, studnie głębinowe Mieroszów, wiercenie studni, kopanie studni w Mieroszowie

W oparciu o wskazania takich urządzeń jak: manometr, termometr oraz manometr różnicowy obliczany jest strumień gazu.

Wiercenie studni Świeradów-Zdrój - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Świeradowa-Zdroju i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Świeradowie-Zdroju
Studniarz Świeradów-Zdrój

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Świeradowie-Zdroju musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Świeradów-Zdrój, odwierty Świeradów-Zdrój, studnie głębinowe Świeradów-Zdrój, wiercenie studni, kopanie studni w Świeradowie-Zdroju

Obecnie, na większości kopalń ww. urządzenia pomiarowe zastąpiono elektronicznymi przetwornikami ciśnienia (p), różnicy ciśnień (Dp) i temperatury (t). Sygnał elektryczny z tych przetworników przekazywany jest do przelicznika.

Wiercenie studni Bytom Odrzański - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bytomia Odrzańskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bytomiu Odrzańskim
Studniarz Bytom Odrzański

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bytomiu Odrzańskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bytom Odrzański, odwierty Bytom Odrzański, studnie głębinowe Bytom Odrzański, wiercenie studni, kopanie studni w Bytomiu Odrzańskim

Gaz z poszczególnych odwiertów doprowadzany jest do OC pod wysokim ciśnieniem a następnie kierowany jest do zbiorczego węzła redukcyjno-rozdzielczego

Wiercenie studni Rejowiec Fabryczny - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Rejowca Fabrycznego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Rejowcu Fabrycznym
Studniarz Rejowiec Fabryczny

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Rejowcu Fabrycznym musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Rejowiec Fabryczny, odwierty Rejowiec Fabryczny, studnie głębinowe Rejowiec Fabryczny, wiercenie studni, kopanie studni w Rejowcu Fabrycznym

Następnie, poprzez układ zaworów, gaz z wybranego odwiertu kierowany jest na ciąg pomiarowy, gdzie następuje pomiar ilości wody złożowej na separatorze testowym, w celu określenia wielkości wykładnika wodnego (WW) oraz pomiar strumienia gazu w punkcie pomiarowym.

Wiercenie studni Łabiszyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Łabiszyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Łabiszynie
Studniarz Łabiszyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Łabiszynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Łabiszyn, odwierty Łabiszyn, studnie głębinowe Łabiszyn, wiercenie studni, kopanie studni w Łabiszynie

Przełączanie na pomiar strumieni gazu z poszczególnych odwiertów odbywa się automatycznie przez odpowiednio zaprogramowany sterownik.

Wiercenie studni Górowo Iławeckie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Górowa Iławeckiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Górowie Iławeckim
Studniarz Górowo Iławeckie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Górowie Iławeckim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Górowo Iławeckie, odwierty Górowo Iławeckie, studnie głębinowe Górowo Iławeckie, wiercenie studni, kopanie studni w Górowie Iławeckim

Po podgrzaniu strumienia gazu na wymiennikach ciepła następuje obniżenie ciśnienia gazu na zwężce redukcyjnej.

Wiercenie studni Ogrodzieniec - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ogrodzieńca i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ogrodzieńcu
Studniarz Ogrodzieniec

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ogrodzieńcu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ogrodzieniec, odwierty Ogrodzieniec, studnie głębinowe Ogrodzieniec, wiercenie studni, kopanie studni w Ogrodzieńcu

Po zakończeniu eksploatacji samoczynnej stosujemy mechaniczne metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów.

Wiercenie studni Piotrków Kujawski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Piotrkowa Kujawskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Piotrkowie Kujawskim
Studniarz Piotrków Kujawski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Piotrkowie Kujawskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Piotrków Kujawski, odwierty Piotrków Kujawski, studnie głębinowe Piotrków Kujawski, wiercenie studni, kopanie studni w Piotrkowie Kujawskim

Wcześniej zostały przedstawione metody eksploatacji sprężonymi gazami (gazodźwig, pompa wyporowa), natomiast poniżej zostanie przedstawiona metoda eksploatacji pompami wgłębnymi.

Wiercenie studni Woźniki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Woźnik i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Woźnikach
Studniarz Woźniki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Woźnikach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Woźniki, odwierty Woźniki, studnie głębinowe Woźniki, wiercenie studni, kopanie studni w Woźnikach

Zestaw do pompowania ropy naftowej składa się głównie z pompy wgłębnej, żerdzi, głowiczki pompowej oraz napędu pompy wgłębnej.

Wiercenie studni Golina - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Goliny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Golinie
Studniarz Golina

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Golinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Golina, odwierty Golina, studnie głębinowe Golina, wiercenie studni, kopanie studni w Golinie

Przyjmujemy, że tłok znajduje się w górnym martwym punkcie (g.m.p), w którym zawór tłoka pompy (3) jest zamknięty. Podczas ruchu tłoka (4) w dół zawór zostaje otwarty i tłok pogrąża się w ropie wraz z żerdziami, przesuwając się do dolnego martwego punktu (d.m.p).

Wiercenie studni Jasień - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jasienia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jasieniu
Studniarz Jasień

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jasieniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jasień, odwierty Jasień, studnie głębinowe Jasień, wiercenie studni, kopanie studni w Jasieniu

Zawór w tłoku podczas ruchu w górę pozostaje zamknięty, powodując wypchnięcie ropy z rur wydobywczych na powierzchnię. Podczas tego ruchu obciążenie od słupa cieczy w rurach wydobywczych przejmują żerdzie pompowe.

Wiercenie studni Bobolice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Bobolic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Bobolicach
Studniarz Bobolice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Bobolicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Bobolice, odwierty Bobolice, studnie głębinowe Bobolice, wiercenie studni, kopanie studni w Bobolicach

Główne zalety pomp tego typu to: prosta budowa oraz łatwość eksploatacji, stosunkowo wysoki współczynnik sprawności wolumetrycznej, możliwość zastosowania pomp wgłębnych różnego typu i rozmiarów, łatwość regulacji wydajności pompy poprzez zmianę częstotliwości oraz amplitudy ruchu tłoka.

Wiercenie studni Nowy Staw - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowego Stawu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowym Stawie
Studniarz Nowy Staw

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowym Stawie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowy Staw, odwierty Nowy Staw, studnie głębinowe Nowy Staw, wiercenie studni, kopanie studni w Nowym Stawie

Podstawowe wady stosowania pomp żerdziowych, to: ograniczenie, w zakresie głębokości pompowania wynikające z granicznych obciążeń żerdzi pompowych, wysokie zużycie żerdzi pompowych oraz rur wydobywczych przy pompowaniu odwiertów skrzywionych.

Wiercenie studni Resko - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Reska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Resku
Studniarz Resko

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Resku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Resko, odwierty Resko, studnie głębinowe Resko, wiercenie studni, kopanie studni w Resku

Zasada działania pompy wibracyjnej oparta jest na wykorzystaniu energii kolejnych wydłużeń i skurczów kolumny rur wydobywczych spowodowanych zmienną siłą wymuszającą.

Wiercenie studni Słomniki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Słomnik i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Słomnikach
Studniarz Słomniki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Słomnikach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Słomniki, odwierty Słomniki, studnie głębinowe Słomniki, wiercenie studni, kopanie studni w Słomnikach

Kulki zaworów powinny być o małej masie, dlatego wykonuje się je z bakelitu, aluminium lub tworzyw sztucznych. W celu zmniejszenia tarcia rur wydobywczych montowane są centralizatory rur.

Wiercenie studni Mrocza - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mroczy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mroczy
Studniarz Mrocza

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mroczy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mrocza, odwierty Mrocza, studnie głębinowe Mrocza, wiercenie studni, kopanie studni w Mroczy

Wibrator może być napędzany silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Drgania kolumny powinny być tak dobrane, aby nie przekraczać granicy sprężystości materiału rur wydobywczych.

Wiercenie studni Zawidów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zawidowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zawidowie
Studniarz Zawidów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zawidowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zawidów, odwierty Zawidów, studnie głębinowe Zawidów, wiercenie studni, kopanie studni w Zawidowie

Zasada działania pompy jest następująca. Dolna część rur wydobywczych zanurzona jest w cieczy złożowej. Początkowo rury w czasie wibracji wydłużają się o 10-15 mm powodując podniesienie kulki z jednoczesnym przemieszczeniem cieczy do góry.

Wiercenie studni Pilawa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Pilawy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Pilawie
Studniarz Pilawa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Pilawie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Pilawa, odwierty Pilawa, studnie głębinowe Pilawa, wiercenie studni, kopanie studni w Pilawie

Podczas ściskania kolumny (skracania), kulka opada do gniazda uniemo ż liwiając przemieszczenie się cieczy w dół. Powtarzanie się tych cykli powoduje wydobycie cieczy złożowej na powierzchnię.

Wiercenie studni Nałęczów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nałęczowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nałęczowie
Studniarz Nałęczów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nałęczowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nałęczów, odwierty Nałęczów, studnie głębinowe Nałęczów, wiercenie studni, kopanie studni w Nałęczowie

Podstawowymi zaletami pompy wibracyjnej jest: prosta budowa urządzenia pompowego, możliwość wydobywania ropy z piaskiem, duża prędkość pompowania, niewielkie straty energii.

Wiercenie studni Chęciny - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Chęcin i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Chęcinach
Studniarz Chęciny

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Chęcinach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Chęciny, odwierty Chęciny, studnie głębinowe Chęciny, wiercenie studni, kopanie studni w Chęcinach

Podstawowymi wadami pomp tego typu jest możliwość uszkodzenia połączeń gwintowych w wyniku wibracji oraz znaczne pogorszenie pracy pompy przy dużej zawartości parafiny w ropie.

Wiercenie studni Szamocin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szamocina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szamocinie
Studniarz Szamocin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szamocinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szamocin, odwierty Szamocin, studnie głębinowe Szamocin, wiercenie studni, kopanie studni w Szamocinie

Pompy wgłębne odśrodkowe napędzane silnikami elektrycznymi stosowane są do wydobywania ropy naftowej z odwiertów głębokich z bardzo dużymi wydatkami (do 12700 m3/dobę). Zestaw wydobywczy pompy składa się z trzech podstawowych części:elektrycznego silnika napędowego, protektora, wielostopniowej pompy odśrodkowej.

Wiercenie studni Żabno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żabna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żabnie
Studniarz Żabno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żabnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żabno, odwierty Żabno, studnie głębinowe Żabno, wiercenie studni, kopanie studni w Żabnie

Wały silnika elektrycznego oraz pompy odśrodkowej połączone są ze sobą poprzez protektor złączami sprzęgłowymi w jedną całość. Odległość pomiędzy silnikiem a pomp ą powinna być jak najmniejsza w celu zwiększenia współczynnika sprawności energetycznej. 

Wiercenie studni Kleczew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kleczewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kleczewiu
Studniarz Kleczew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kleczewiu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kleczew, odwierty Kleczew, studnie głębinowe Kleczew, wiercenie studni, kopanie studni w Kleczewiu

Zestaw pompowy zapuszczany jest do odwiertu na rurach wydobywczych, wzdłuż których montowany jest równolegle elastyczny kabel zbrojony, doprowadzający energię elektryczną do silnika pompy.

Wiercenie studni Kalisz Pomorski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kalisza Pomorskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kaliszu Pomorskim
Studniarz Kalisz Pomorski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kaliszu Pomorskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kalisz Pomorski, odwierty Kalisz Pomorski, studnie głębinowe Kalisz Pomorski, wiercenie studni, kopanie studni w Kaliszu Pomorskim

Silnik zasilany jest regulowanym napięciem trójfazowym z autotransformatora. Sterowanie oraz kontrola pracy pompy wykonywana jest za pomocą stacji sterowniczej. 

Wiercenie studni Szczucin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczucina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczucinie
Studniarz Szczucin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczucinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczucin, odwierty Szczucin, studnie głębinowe Szczucin, wiercenie studni, kopanie studni w Szczucinie

Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego wypełniony jest olejem transformatorowym o ciśnieniu nieco wyższym od ciśnienia panującego w odwiercie. Ma on za zadanie ochronę silnika przed działaniem płynu złożowego.

Wiercenie studni Babimost - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Babimostu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Babimoście
Studniarz Babimost

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Babimoście musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Babimost, odwierty Babimost, studnie głębinowe Babimost, wiercenie studni, kopanie studni w Babimoście

Za wytworzenie odpowiedniego ciśnienia odpowiedzialny jest protektor, który montowany jest między silnikiem a pompą. Olej znajdujący się w protektorze ma również za zadanie smarowanie łożysk wału silnika oraz łożysk pompy.

Wiercenie studni Skaryszew - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Skaryszewa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skaryszewie
Studniarz Skaryszew

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skaryszewie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skaryszew, odwierty Skaryszew, studnie głębinowe Skaryszew, wiercenie studni, kopanie studni w Skaryszewie

Pompy stosowane w tych zestawach są to pompy odśrodkowe wielostopniowe. Ilość stopni uzależniona jest od głębokości pompowania i wynosi od kilkunastu do kilkuset. 

Wiercenie studni Czerwieńsk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Czerwieńska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Czerwieńsku
Studniarz Czerwieńsk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Czerwieńsku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Czerwieńsk, odwierty Czerwieńsk, studnie głębinowe Czerwieńsk, wiercenie studni, kopanie studni w Czerwieńsku

Parametry pompy powinny być tak dobrane, aby uzyskać jak największy współczynnik sprawności mechanicznej. Najkorzystniejsze warunki pracy pompy uzyskamy wtedy, gdy wydajność odwiertu równa się optymalnej wydajności pompy.

Wiercenie studni Mirsk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mirska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mirsku
Studniarz Mirsk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mirsku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mirsk, odwierty Mirsk, studnie głębinowe Mirsk, wiercenie studni, kopanie studni w Mirsku

W przypadku występowania większej ilości wolnego gazu w wydobywanej ropie sprawność wolumetryczna pompy ulega znacznemu zmniejszeniu.

Wiercenie studni Żelechów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Żelechowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Żelechowie
Studniarz Żelechów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Żelechowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Żelechów, odwierty Żelechów, studnie głębinowe Żelechów, wiercenie studni, kopanie studni w Żelechowie

W celu wyeliminowania tego zjawiska pompę zapuszcza się głębiej pod poziom dynamiczny lub montuje się do zestawu pompowego separator gazowy.

Wiercenie studni Lipiany - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Lipian i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Lipianach
Studniarz Lipiany

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Lipianach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Lipiany, odwierty Lipiany, studnie głębinowe Lipiany, wiercenie studni, kopanie studni w Lipianach

Pompy wgłębne z napędem hydraulicznym stosowane są do wydobywania ropy naftowej z głębokich odwiertów kierunkowych (do 4000 m).

Wiercenie studni Kowalewo Pomorskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kowalewa Pomorskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kowalewie Pomorskim
Studniarz Kowalewo Pomorskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kowalewie Pomorskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kowalewo Pomorskie, odwierty Kowalewo Pomorskie, studnie głębinowe Kowalewo Pomorskie, wiercenie studni, kopanie studni w Kowalewie Pomorskim

Instalacja napowierzchniowa składa się z pompy wysokociśnieniowej tłokowej, zbiornika cieczy roboczej oraz separatora. Natomiast w skład zestawu pompy zapuszczonej do odwiertu wchodzi silnik hydrauliczny i tłokowa pompa wgłębna.

Wiercenie studni Janowiec Wielkopolski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Janowca Wielkopolskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Janowcu Wielkopolskim
Studniarz Janowiec Wielkopolski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Janowcu Wielkopolskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Janowiec Wielkopolski, odwierty Janowiec Wielkopolski, studnie głębinowe Janowiec Wielkopolski, wiercenie studni, kopanie studni w Janowcu Wielkopolskim

Odwiert uzbrojony jest w dwie kolumny rur wydobywczych zapuszczonych współśrodkowo do odwiertu.

Wiercenie studni Siechnice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Siechnic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Siechnicach
Studniarz Siechnice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Siechnicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Siechnice, odwierty Siechnice, studnie głębinowe Siechnice, wiercenie studni, kopanie studni w Siechnicach

 

 Zestaw pompy hydrauliczny zapuszczony jest na spód odwiertu wewnętrznymi rurami wydobywczymi do gniazda oporowego.

Wiercenie studni Płoty - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Płotów i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Płotach
Studniarz Płoty

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Płotach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Płoty, odwierty Płoty, studnie głębinowe Płoty, wiercenie studni, kopanie studni w Płotach

Zestaw pompowy uruchamiany jest ciśnieniem cieczy roboczej zatłaczanej do wewnętrznych rur wydobywczych.

Wiercenie studni Gąbin - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Gąbina i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Gąbinie
Studniarz Gąbin

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Gąbinie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Gąbin, odwierty Gąbin, studnie głębinowe Gąbin, wiercenie studni, kopanie studni w Gąbinie

Między pompą hydrauliczną a silnikiem zamontowane jest urządzenie suwakowo rozdzielcze, które umożliwia skierowanie strumienia cieczy roboczej nad lub pod tłok silnika hydraulicznego.

Wiercenie studni Krobia - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Krobi i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Krobi
Studniarz Krobia

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Krobi musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Krobia, odwierty Krobia, studnie głębinowe Krobia, wiercenie studni, kopanie studni w Krobi

Powoduje to wytworzenie ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka silnika a zarazem pompy hydraulicznej, która wytłacza na powierzchnię ropę wraz z cieczą roboczą przestrzenią między rurami wydobywczymi.

Wiercenie studni Nowogrodziec - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowogrodźca i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowogrodźcu
Studniarz Nowogrodziec

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowogrodźcu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowogrodziec, odwierty Nowogrodziec, studnie głębinowe Nowogrodziec, wiercenie studni, kopanie studni w Nowogrodźcu

W związku z tym, że ciecze te ulegają zmieszaniu, jako ciecz roboczą używa się ropę odgazowaną z tego samego odwiertu.

Wiercenie studni Serock - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Serocka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Serocku
Studniarz Serock

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Serocku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Serock, odwierty Serock, studnie głębinowe Serock, wiercenie studni, kopanie studni w Serocku

Na powierzchni ropa z cieczą roboczą kierowana jest do separatora gdzie cześć strumienia kierowana jest do zbiornika cieczy roboczej, skąd ponownie przez pompę jest zatłoczona do odwiertu.

Wiercenie studni Iłowa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Iłowy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Iłowej
Studniarz Iłowa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Iłowej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Iłowa, odwierty Iłowa, studnie głębinowe Iłowa, wiercenie studni, kopanie studni w Iłowej

W przypadku awarii zestaw pompowy może być wydobyty na powierzchnię przez skierowanie cieczy roboczej do przestrzeni międzyrurowej.

Wiercenie studni Biała Piska - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Białej Piski i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Białej Pisce
Studniarz Biała Piska

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Białej Pisce musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Biała Piska, odwierty Biała Piska, studnie głębinowe Biała Piska, wiercenie studni, kopanie studni w Białej Pisce

Dzięki prostej budowie i łatwej eksploatacji żerdziowe tłokowe pompy wgłębne są najczęściej stosowanym urządzeniem do wydobywania ropy naftowej.

Wiercenie studni Dobrodzień - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Dobrodzienia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Dobrodzieniu
Studniarz Dobrodzień

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Dobrodzieniu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Dobrodzień, odwierty Dobrodzień, studnie głębinowe Dobrodzień, wiercenie studni, kopanie studni w Dobrodzieniu

Mogą być stosowane do zróżnicowanych warunków złożowych (różne wydajności, głębokości pompowania, lepkości płynów oraz stopnia zanieczyszczenia).

Wiercenie studni Skoki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Skoków i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skokach
Studniarz Skoki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skokach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skoki, odwierty Skoki, studnie głębinowe Skoki, wiercenie studni, kopanie studni w Skokach

Pompy wgłębne produkowane są w dwóch typach: rurowe - w których cylinder pompy dokręcany jest do kolumny rur wydobywczych. Pompy tego typu charakteryzują się nierozłączną częścią z rurami wydobywczymi.

Wiercenie studni Sokołów Małopolski - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sokołowa Małopolskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sokołowie Małopolskim
Studniarz Sokołów Małopolski

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sokołowie Małopolskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sokołów Małopolski, odwierty Sokołów Małopolski, studnie głębinowe Sokołów Małopolski, wiercenie studni, kopanie studni w Sokołowie Małopolskim

Charakteryzują się tym, że komplet pompy wgłębnej (tłok i cylinder) zapuszczany jest do rur wydobywczych za pomocą żerdzi pompowych.

Wiercenie studni Drzewica - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Drzewicy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Drzewnicy
Studniarz Drzewnica

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Drzewicy musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Drzewica, odwierty Drzewica, studnie głębinowe Drzewica, wiercenie studni, kopanie studni w Drzewicy

Pod względem konstrukcyjnym pompy te produkowane są w dwóch odmianach: z nieruchomym tłokiem i ruchomym cylindrem oraz z nieruchomym cylindrem i ruchomym tłokiem.

Wiercenie studni Wojcieszów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Wojcieszowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Wojcieszowie
Studniarz Wojcieszów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Wojcieszowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Wojcieszów, odwierty Wojcieszów, studnie głębinowe Wojcieszów, wiercenie studni, kopanie studni w Wojcieszowie

Podział pomp dokonywany jest również pod względem sposobu kotwiczenia pompy w odwiercie.

Wiercenie studni Jastarnia - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jastarni i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jastarni
Studniarz Jastarnia

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jastarni musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jastarnia, odwierty Jastarnia, studnie głębinowe Jastarnia, wiercenie studni, kopanie studni w Jastarni

Klasyfikacja żerdziowych pomp wgłębnych ujęta jest w normie API 11 AX. Charakteryzuje ona pompy w zależności od funkcji spełnianej przez cylinder i tłok, sposobu kotwiczenia zamka pompy poprzez odpowiednie oznaczenie literowe.

Wiercenie studni Sława - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sławy i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sławie
Studniarz Sława

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sławie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sława, odwierty Sława, studnie głębinowe Sława, wiercenie studni, kopanie studni w Sławie

Zgodnie ze specyfikacją API - 11B stale przeznaczone do produkcji żerdzi pompowych nie mają określonego składu chemicznego.

Wiercenie studni Chmielnik - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Chmielnika i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Chmielniku
Studniarz Chmielnik

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Chmielniku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Chmielnik, odwierty Chmielnik, studnie głębinowe Chmielnik, wiercenie studni, kopanie studni w Chmielniku

Pompa do rur wydobywczych 2 3/8”, średnicy zew. 1 1/4” wpuszczana, o grubościennym cylindrze, metalowym uszczelnieniem tłoka, dolnym zaczepem typu manszetowego o dł. cylindra 10ft, dł. tłoka 4ft, długości łączników przedłużających 2ft.

Wiercenie studni Tarczyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Tarczyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Tarczynie
Studniarz Tarczyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Tarczynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Tarczyn, odwierty Tarczyn, studnie głębinowe Tarczyn, wiercenie studni, kopanie studni w Tarczynie

Żerdź dławikowa łączy kolumnę żerdzi pompowych z napędem pompowym zestawu. Ze względu na wysokie wymagania odnośnie korozji oraz odporności na ścieranie wykonuje się ją ze specjalnej wysokostopowej stali chromowo-niklowo-manganowo-molibdenowej.

Wiercenie studni Nowe Miasto nad Pilicą - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Nowego Miasta nad Pilicą i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Nowym Mieście nad Pilicą
Studniarz Nowe Miasto nad Pilicą

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Nowym Mieście nad Pilicą musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Nowe Miasto nad Pilicą, odwierty Nowe Miasto nad Pilicą, studnie głębinowe Nowe Miasto nad Pilicą, wiercenie studni, kopanie studni w Nowym Mieście nad Pilicą

Zadaniem głowiczki pompowej jest uszczelnienie żerdzi dławikowej oraz skierowanie ropy do instalacji przyodwiertowej.

Wiercenie studni Okonek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Okonka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Okonku
Studniarz Okonek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Okonku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Okonek, odwierty Okonek, studnie głębinowe Okonek, wiercenie studni, kopanie studni w Okonku

Indywidualny żuraw pompowy (kiwak) napędzany jest najczęściej silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

Wiercenie studni Ujście - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ujścia i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ujściu
Studniarz Ujście

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ujściu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ujście, odwierty Ujście, studnie głębinowe Ujście, wiercenie studni, kopanie studni w Ujściu

W przypadku konieczności użycia urządzeń o długim skoku żerdzi dławikowej (do 10 m) stosowane są rozwiązania typu masztowego.

Wiercenie studni Małogoszcz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Małogoszcza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Małogoszczu
Studniarz Małogoszcz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Małogoszczu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Małogoszcz, odwierty Małogoszcz, studnie głębinowe Małogoszcz, wiercenie studni, kopanie studni w Małogoszczu

W urządzeniach takich kolumna żerdzi mo że się przemieszczać w odwiercie za pomocą taśmy lub łańcucha nawiniętych na bęben obracany rewersowo przez silnik elektryczny. 

Wiercenie studni Podkowa Leśna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Podkowy Leśnej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Podkowie Leśnej
Studniarz Podkowa Leśna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Podkowie Leśnej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Podkowa Leśna, odwierty Podkowa Leśna, studnie głębinowe Podkowa Leśna, wiercenie studni, kopanie studni w Podkowie Leśnej

Bęben wyciągu usytuowany jest w taki sposób, że koniec elementu ciągnącego porusza się zgodnie z osią odwiertu i połączony jest z żerdzią dławikową.

Wiercenie studni Szczekociny - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczekocin i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczekocinach
Studniarz Szczekociny

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczekocinach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczekociny, odwierty Szczekociny, studnie głębinowe Szczekociny, wiercenie studni, kopanie studni w Szczekocinach

Głównymi zaletami urządzeń o długim skoku żerdzi dławikowej jest: duża wydajność dochodząca do 250 ton/dobę, duża głębokość zapuszczenia pompy do 2400 m, mniejsze obciążenie dynamiczne na żerdzie.

Wiercenie studni Ośno Lubuskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Ośna Lubuskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Ośnie Lubuskim
Studniarz Ośno Lubuskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Ośnie Lubuskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Ośno Lubuskie, odwierty Ośno Lubuskie, studnie głębinowe Ośno Lubuskie, wiercenie studni, kopanie studni w Ośnie Lubuskim

W celu zmniejszenia obciążeń żurawia pompowego oraz kolumny żerdzi zaleca się stosować pompę w miarę możliwość o małej średnicy.

Wiercenie studni Brańsk - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Brańska i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Brańsku
Studniarz Brańsk

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Brańsku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Brańsk, odwierty Brańsk, studnie głębinowe Brańsk, wiercenie studni, kopanie studni w Brańsku

Zakładaną wydajność pompy należy osiągnąć przez zwiększenie długości skoku tłoka a nie przez zwiększenie ilości cykli roboczych.

Wiercenie studni Mikołajki - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mikołajek i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mikołajkach
Studniarz Mikołajki

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mikołajkach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mikołajki, odwierty Mikołajki, studnie głębinowe Mikołajki, wiercenie studni, kopanie studni w Mikołajkach

Rzeczywistą wydajność pompy wgłębnej możemy też wyznaczyć metodą graficzną posiłkując się nomogramem wg. Iwanowa, na podstawie którego znając cztery wielkości z pięciu, które opisuje ww. wzór możemy wyznaczyć piątą.

Wiercenie studni Barwice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Barwic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Barwicach
Studniarz Barwice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Barwicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Barwice, odwierty Barwice, studnie głębinowe Barwice, wiercenie studni, kopanie studni w Barwicach

Zadaniem żurawia pompowego jest wprawienie w ruch przewodu pompowego, który przekazuje napęd do pompy wgłębnej. Z żurawiem połączona jest ostatnia, górna, żerdź przewodu. W naftowym przemyśle wydobywczym stosuje się kilka typów żurawi pompowych, które różnią się wymiarami, udźwigiem, mocą silnika i innymi, jednak ich konstrukcja jest podobna.

Wiercenie studni Kępice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kępic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kępicach
Studniarz Kępice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kępicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kępice, odwierty Kępice, studnie głębinowe Kępice, wiercenie studni, kopanie studni w Kępicach

Żuraw pompowy (kiwak) napędzany jest silnikiem - głównie elektrycznym, choć czasami stosuje się również silniki spalinowe. Możemy wyróżnić ogólny podział żurawi pompowych w zależności od rodzaju napędu na żurawie o napędzie indywidualnym oraz żurawie o napędzie grupowym.

Wiercenie studni Łeba - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Łeby i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Łebie
Studniarz Łeba

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Łebie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Łeba, odwierty Łeba, studnie głębinowe Łeba, wiercenie studni, kopanie studni w Łebie

W przypadku, gdy pompowane odwierty znajdują się na stosunkowo niewielkim obszarze, a jednocześnie są to odwierty płytkie i o niskich wydajno ściach, stosuje się napęd grupowy.

Wiercenie studni Hel - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Helu i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Helu
Studniarz Hel

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Helu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Hel, odwierty Hel, studnie głębinowe Hel, wiercenie studni, kopanie studni w Helu

W tym przypadku konstrukcja żurawia pompowego jest dużo prostsza i lżejsza. Wahacz takiego żurawia ułożyskowany jest na podporze połączonej z ramą fundamentową.

Wiercenie studni Prochowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Prochowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Prochowicach
Studniarz Prochowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Prochowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Prochowice, odwierty Prochowice, studnie głębinowe Prochowice, wiercenie studni, kopanie studni w Prochowicach

Głównym zadaniem kieratu pompowego jest zmiana ruchu obrotowego silnika na ruch posuwisto - zwrotny oraz przeniesienie napędu do poszczególnych odwiertów.

Wiercenie studni Przedbórz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Przedborza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Przedborzu
Studniarz Przedbórz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Przedborzu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Przedbórz, odwierty Przedbórz, studnie głębinowe Przedbórz, wiercenie studni, kopanie studni w Przedborzu

Napęd z silnika przenosi na żuraw transmisja pompowa zamocowana zaczepem do wahacza. Liny transmisji pompowych poszczególnych żurawi układu grupowego mają za zadanie przenoszenie napędu od koła kieratowego.

Wiercenie studni Zator - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Zatoru i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Zatorze
Studniarz Zator

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Zatorze musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Zator, odwierty Zator, studnie głębinowe Zator, wiercenie studni, kopanie studni w Zatorze

Kierat z układem korbowym, w którym zastosowano koła filialne pośredniczące w przeniesieniu napędu do odwiertów, a jednocześnie służące zmniejszeniu długości transmisji pompowych w przypadku obsługiwania przez kierat odwiertów położonych w większych odległościach.

Wiercenie studni Jabłonowo Pomorskie - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Jabłonowa Pomorskiego i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Jabłonowie Pomorskim
Studniarz Jabłonowo Pomorskie

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Jabłonowie Pomorskim musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Jabłonowo Pomorskie, odwierty Jabłonowo Pomorskie, studnie głębinowe Jabłonowo Pomorskie, wiercenie studni, kopanie studni w Jabłonowie Pomorskim

Jest to bardzo prosta i tania konstrukcja, łatwa w eksploatacji, co stanowi o jej zaletach. Cechuje ją jednak mały współczynnik sprawności (straty energii w przekładniach, straty wywołane siłami bezwładności kół kieratowych oraz różna droga pociągacza w kierunku od- i dokorbowym - są to różnice rzędu 1-2 cm, które rekompensuje się luzem w ułożyskowaniu punktu zaczepienia na kole kieratowym).

Wiercenie studni Krajenka - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Krajenki i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Krajence
Studniarz Krajenka

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Krajence musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Krajenka, odwierty Krajenka, studnie głębinowe Krajenka, wiercenie studni, kopanie studni w Krajence

Żuraw napędzany silnikiem elektrycznym umocowany jest na ramie fundamentowej. Przekładnia z pasów klinowych oraz reduktor przenoszą napęd do wału korbowego.

Wiercenie studni Skała - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Skały i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skale
Studniarz Skała

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skale musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skała, odwierty Skała, studnie głębinowe Skała, wiercenie studni, kopanie studni w Skale

Korba, zaklinowana na wale korbowym, połączona jest z pociągaczem i wahaczem, który jest łożyskiem połączony z umocowaną na ramie podporą. Dzięki specjalnemu kształtowi łba wahacza żerdzie pompowe wykonują ruch posuwisto - zwrotny w pionie.

Wiercenie studni Kargowa - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Kargowej i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Kargowej
Studniarz Kargowa

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Kargowej musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Kargowa, odwierty Kargowa, studnie głębinowe Kargowa, wiercenie studni, kopanie studni w Kargowej

W przypadku wyznaczania np. średnicy tłoka pompy znajdujemy na nomogramie punkty przecięcia się sąsiednich wartości znanych parametrów a następnie rzutujemy je na wykres wartości średnicy tłoka, jaką chcemy wyznaczyć.

Wiercenie studni Byczyna - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Byczyny i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Byczynie
Studniarz Byczyna

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Byczynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Byczyna, odwierty Byczyna, studnie głębinowe Byczyna, wiercenie studni, kopanie studni w Byczynie

W przypadku, gdy przecięcie się tych rzutów nie umiejscawia się na żadnej z prostych, należy wziąć bliższą wartość średnicy i przy zachowaniu wydajności zmienić wielkość ilości cykli roboczych lub skoku pompy.

Wiercenie studni Sompolno - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Sompolna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Sompolnie
Studniarz Sompolno

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Sompolnie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Sompolno, odwierty Sompolno, studnie głębinowe Sompolno, wiercenie studni, kopanie studni w Sompolnie

Ważnymi elementami wykorzystywanymi w czasie eksploatacji odwiertów przez ich grupowe pompowanie są transmisje pompowe, podpory transmisji (transmisja nie powinna przesuwać się bezpośrednio po powierzchni terenu) oraz urządzenia do zmiany kierunku ruchu transmisji lub długości jej przesuwu.

Wiercenie studni Małomice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Małomic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Małomicach
Studniarz Małomice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Małomicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Małomice, odwierty Małomice, studnie głębinowe Małomice, wiercenie studni, kopanie studni w Małomicach

W celu wyważenia kieratu pompowego o napędzie korbowym wyznaczamy dla każdego z odwiertów wpiętych do układu wartość maksymalnych (przy ruchu w górę) i minimalnych (przy ruchu w dół) sił działających na laskę pompową.

Wiercenie studni Halinów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Halinowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Halinowie
Studniarz Halinów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Halinowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Halinów, odwierty Halinów, studnie głębinowe Halinów, wiercenie studni, kopanie studni w Halinowie

W przypadku, gdy po wyliczeniu wielkości sił otrzymamy Pp ^ Pl należy dodać do grupy odwiertów, dla których wartość P jest mniejsza tzw. ślepy kiwak o równej długości ramion i obciążony ciężarem równym połowie różnicy wyliczonych sił.

Wiercenie studni Rymanów - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Rymanowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Rymanówie
Studniarz Rymanów

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Rymanowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Rymanów, odwierty Rymanów, studnie głębinowe Rymanów, wiercenie studni, kopanie studni w Rymanowie

Zasadę obsługi żurawia pompowego oraz grupowego urządzenia pompowego (kieratu) szczegółowo opisują instrukcje obsługi oraz instrukcje przeprowadzania kontroli IŻP i kieratów pompowych.

Wiercenie studni Skórcz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Skórcza i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skórczu
Studniarz Skórcz

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skórczu musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skórcz, odwierty Skórcz, studnie głębinowe Skórcz, wiercenie studni, kopanie studni w Skórczu

 

 Podstawowe obowiązki obsługi (operatora wydobycia) to kontrola i obsługa odwiertu, urządzeń do pompowania (IŻP, grupowego urządzenia pompowego), dokonywanie bieżących konserwacji, pomiar i raportowanie wydobycia płynów złożowych, kontrolowanie parametrów eksploatacji odwiertu (odwiertów).

Wiercenie studni Miłosław - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Miłosława i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Miłosławie
Studniarz Miłosław

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Miłosławie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Miłosław, odwierty Miłosław, studnie głębinowe Miłosław, wiercenie studni, kopanie studni w Miłosławie

Tak samo jak w przypadku eksploatacji samoczynnej pracownika obowiązuje znajomo ść ww. instrukcji, obowiązujących przepisów (BHP, regulamin pracy, dokument bezpieczeństwa, p-poż) oraz posiadanie stosownych uprawnień.

Wiercenie studni Skępe - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie miasta Skępe i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Skępych
Studniarz Skępe

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Skępych musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Skępe, odwierty Skępe, studnie głębinowe Skępe, wiercenie studni, kopanie studni w Skępych

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z przebiegiem pracy odwiertów i urządzeń, przeprowadzić wizualną kontrolę stanu urządzeń, sprawdzić stan narzędzi i sprzętu, przeprowadzić smarowanie indywidualnego żurawia pompowego oraz urządzenia kieratowego (pompowanie grupowe).

Wiercenie studni Mieszkowice - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Mieszkowic i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Mieszkowicach
Studniarz Mieszkowice

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Mieszkowicach musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Mieszkowice, odwierty Mieszkowice, studnie głębinowe Mieszkowice, wiercenie studni, kopanie studni w Mieszkowicach

Z częstotliwością określoną w instrukcji kontroluje się m.in. stan osłon i barierek ochronnych, instalacji elektrycznej, pasków klinowych (pęknięcia, przetarcia, obce substancje na powierzchni), ich naciąg, sposób połączenia laski pompowej z chomątem, hamulec taśmowy, skuteczność wyrównoważenia, stan połączenia ramy konika z fundamentem i jego wypoziomowanie i inne.

Wiercenie studni Stryków - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Strykowa i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Strykowie
Studniarz Stryków

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Strykowie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Stryków, odwierty Stryków, studnie głębinowe Stryków, wiercenie studni, kopanie studni w Strykowie

W przypadku eksploatacji systemem grupowym dodatkowo należy kontrolować stan transmisji linowych (pompowych), stan ich połączeń z kiwakami pompowymi i kołami zwrotnymi oraz stan podpór transmisji.

Wiercenie studni Szczuczyn - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Szczuczyna i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Szczuczynie
Studniarz Szczuczyn

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Szczuczynie musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Szczuczyn, odwierty Szczuczyn, studnie głębinowe Szczuczyn, wiercenie studni, kopanie studni w Szczuczynie

W książce urządzenia należy notować wyniki i czas wykonywanych badań nieniszczących wahaczy żurawi pompowych - wykonuje się je po 15-20 latach eksploatacji i potem z częstotliwością 3-5 lat w zależności od typu urządzenia.

Wiercenie studni Toszek - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwiertów studniarskich na terenie Toszka i okolic.

 

Odwiert studni głębinowej w Toszku
Studniarz Toszek

 

Jeżeli decydujesz się na odwiert studni w Toszku musisz wiedzieć że:

 • często firmy zajmujące się odwiertami chcąc być bardziej konkurencyjne cenowo wykonują studnię rurami nie nadających się do wody pitnej. Dlatego sprawdź jakość towaru z którego zbudowana będzie Twoja przyszła studnia.

Jak to zrobić? 

Zażądaj od firmy wykonującej studnie atestu higienicznego potwierdzającego jakość materiału. Jest on wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i każdy producent rur do wody pitnej musi takowy posiadać. 

Rura do wody pitnej jest koloru granatowego ew. niebieskiego. Szczególnie wyczulamy na firmy wykonujące studnie w innych rurach np. szarych (tzw. ściekowych) zawierają one metale ciężkie. Stosując je do wody pitnej narażamy siebie oraz wszystkich konsumentów tej wody na utratę zdrowia.

 • jeżeli zdecydujesz się na rurę szarą (lub inną niskiej jakości) bo potrzebujesz studni jedynie do podlewania ogródka to musisz liczyć się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że studnia zakończy swoją żywotność wraz z pompą która zostanie do niej wpuszczona.
  Pompa opuszczana jest w rurze na sam dół odwiertu skąd pobierana jest przez nią woda. Wykonanie studni z produktów do niej nie przeznaczonych często powoduje w przypadku rur ich skręt, zginanie, a nawet łamanie się ich w wywierconym otworze co uniemożliwia wyciągnięcie wcześniej zanurzonej tam pompy (np. celem jej wymiany). 

 


 

 

Tagi: studnie Toszek, odwierty Toszek, studnie głębinowe Toszek, wiercenie studni, kopanie studni w Toszku

W przypadku pomp wgłębnych oprócz awarii związanych z korozją poważnym problemem jest pojawienie się piasku w wydobywanej ropie. Zjawisko to powoduje „zacieranie” się pomp i uszkodzenie zaworów kulowych.

Wiercenie studni Wojnicz - tu znajdziesz szczegółowe informację na temat odwier